glimma

youtube

Pryda - Glimma

Det har börjat glimma till, jag kan se det, känna det. Det är som ett vattenfall som rinner ner i den stora floden och skapar ett stort energifält som inte kan brytas ner.