gifs:hoa

Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc…

[Đồng Hoa]

Ese momento en el que vas caminando sola por la calle y te colocas los audífonos para escapar del mundo , y el sol parece ser tu único acompañante... NAH Mentira no salgo al exterior no me gusta ver a seres de mi misma especie y ya se me olvido como era la luz del sol :v
6

There’s something you need to know. This. Us. It’s different. You’re different. I can’t sleep. I think about you all the time. I’m off my food. I look forward to when you’ll next insult me.
                                  Yeah, so you say to all the girls, Jerome Jordan.

get to know me meme: [1/10] scenes
➥ Jerome Clarke kisses Joy Mercer during audiotions, which wasn’t scripted