gifs:him:strange

It hurts because I loved you & I knew this is how it would end even though you told me a thousand times it wouldn’t. It hurts because you made plans with me & now we are never going to get to them. It hurts because now I’m alone & the one person I wanna talk to doesn’t wanna talk to me. It hurts because you told me I was beautiful even when I wasn’t and even though I told you to shut up, I never wanted you to stop. It hurts because you made me feel less alone & made me feel important. It hurts because you were there for me when everyone else left me but in the end you left, yes you’re still here physically but apart of you is gone from me. It hurts because I wanted this to work so bad & it didn’t. It hurts because you stood there & promised me you would want this when it got tough & you ran. It hurts because you stood there & promised me you wouldn’t hurt me & you did. You broke my heart. You broke my heart & it hurts. God, why does it hurt so much..
—  Why wasn’t I enough

Lúc trước mình quanh quẩn mãi, sợ người ta biết, lại sợ người ta không biết. Nhưng giờ thì chắc hết rồi.

Từ khi thấy crush và chị ấy đăng cả một album ảnh yêu nhau, chả hiểu sao lúc rảnh mình cứ vào album đó để ngắm từng cái ảnh một. Giống như một con điên vậy.

Bạn mình hỏi mình có buồn không. Mình bảo mình không biết cám giác này là gì nhưng chắc chắn không phải buồn. Bởi người ta yêu nhau mình buồn, không lẽ người ta phải chia tay thì mới vui à? Như vậy là không hay đâu. Vả lại mình còn không có tư cách để mà buồn cơ.

Nhưng mà mình cũng nghĩ thông rồi, crush có tình cảm của crush và đã được đáp lại, đó là điều tốt. Còn mình, tình cảm không được đáp lại, thì mình tự trân trọng nó chứ sao. Tình cảm chứ có phải thứ đi ăn cắp ăn trộm đâu mà xấu hổ kkk. Nên là mình vẫn bình thường thôi :)) Miễn không can thiệp vào chuyện người ta là được.

Mà chắc giờ mình lên tumblr sống ảo quá :)) Lên FB sợ bạn bè xem được =]]

#Mái

Facebook: C’est La Vie - Đời Là Vậy