gif:st

College Confession #67

My college roommate developed a fondness for beta fish. At the beginning of the semester it was not too bad, we had one fish bowl with two fish.

Three months later it has turned into an obsession. We now have close to 20 fish bowls with 63 fish. Every surface is covered in fish bowls, and cleaning them is a full time job. 

Please help me.

- University of Santo Tomas

Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. 

Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn…”