gif:anh

At the age of 19 Padme Amidala was the queen of a planet and had already saved her people from total crisis

At the age of 19 Anakin Skywalker was married and a general in a galaxy wide war and was considered to be one of the most powerful Jedi in history 

At the age of 19 Leia Organa was a senator in the imperial senate as well as a leader and spy for the Rebellion

At the age of 19 Luke was making vroom vroom noises with his toy planes 

I love him so much

Thật ra thì mọi chuyện rất giản đơn
 Em vẫn cứ dỗi hờn rồi im tiếng
 Anh cũng quên hết những lời lưu luyến
 Rồi tụi mình bắt đầu lười biếng yêu đương

 Thật ra thì chuyện đó cũng bình thường
 Anh có vạn nẻo đường cần bước tới
 Em có những giấc mơ còn đổi mới
 Rồi tụi mình chẳng màng níu với tin yêu…

 Trích [Thật Ra Thì…]