gif: ct

Naučiš da oprostiš nekome ko je pogrešio, a ne zna i ne ume da se izvini.
Naučiš da oprostiš i onome ko te povredio, bilo to svesno ili ne.
Naučiš da oprostiš nekome što je takav kakav je.
Naučiš i da oprostiš sebi što si takav kakav si, što ne umeš drugačije do iskrenog, naivnog i otvorenog srca.
Naučiš da se udaljiš.
Naučiš čak i da odeš.
Samo, molim te, nauči da se ne vraćaš.

Volela bih da mogu da kažem da je istrčao za mnom. Da je viknuo: “Stani!” i prošaputao: “Ne želim da ostanem bez tebe.” Da me je zagrlio čvrsto i ljubio dugo. Da smo se puno smejali nakon što se sve završilo. Da sam i danas kraj njega, srećna. Da se nikada nisam pokajala što sam zastala to veče.
Ali istina je da se on nije ni makao iz svog stana, a ja sam zapalila cigaretu i otišla ne vrativši se nikad više.