gif kdrama

“ Trước khi buông tay anh ra, em cũng không biết rằng

  Thế giới của em lại cô độc đến như vậy

  Hoa kia bừng nở, rồi lại úa tàn.

  Thời gian bên anh, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. ”

  - I will go to you like the first snow- Ailee