getse

youtube

Baba Punhan - Qarabag getse eger… 

Məni udsun qara torpaq, Qarabağ getsə əgər,
Yoxdur haqqım mən olum sağ, Qarabağ getsə əgər.

Nə qədər qız-gəlinim düşdü əsir göz görəsi,
Yaz mənim qəbrimə alcaq, Qarabağ getsə əgər.