geografii

Geografio - prześladowczyni moja.

Geografio - prześladowczyni moja, Ty jesteś jak choroba

ile trzeba by cię znienawidzić, ten tylko się dowie

kto się ciebie uczy.

Brzydotę twą w całej ozdobie widzę i opisuję bo mam mdłości po Tobie.

Matematyko, co Jasnej bronisz Całki
I w Ostrym świecisz kącie! Ty, co przedział zamknięty
obustronnie ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(— Gdy od podłej Geografii, pod Twoją opiekę
Ofiarowany martwą podniosłem powiekę;
I zaraz mogłem pieszo, u Twych świątyń progu
liczyć sinusy i cosinusy razem z Tobą —)
Tak nas powrócisz cudem na Matematyczne łono!…
Tymczasem, przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych funkcji liniowych, do potęg osamotnionych,
Szeroko nad przedziałami rozciągnionych;
Do tych pól trójkątnych połączonych punktami liniowymi,
Wyzłacanych bokami, posrebrzanych wysokością;
Gdzie bryły obwód, wyliczony od zaraz,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała licząc,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej zrzadka młodzi ludzie zadania robiąc siedzą.

Napisane przeze mnie :>