genel ahlaksız

ahlak: bir toplum içinde kadınların hayatta kalabilmek için uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır.
genel ahlak ve yerel ahlak olmak üzere ikiye ayrılır. ahlak kuralları ataerkil yapının keyfine bağlı olarak sürekli çeşitlenip genişletilmektedir.
kadınların güncel kuralları takip edip ona göre davranmaları bile can güvenlikleri vücut bütünlükleri için yeterli olmayabilir.
çünkü ataerkil bakışın bahanesi çok!