ge vi

personality traits
 • fire signs (aries, leo, sagittarius) : people under this element are very passionate about their interests, friends, and line of work. They are quite sure of themselves and the world around them, making them natural born leaders - though sometimes they can be a bit aggressive. In relationships they are playful and spontaneous, which brings an extra spark to their love life
 • earth signs (taurus, virgo, capricorn) : loyal is the best word for the people under this element. Sometimes they are a bit hard headed and not that keen of change. But, they know how to be diligent and can persevere through anything thrown their way. In relationships, these signs are very sensual, and can keep their partner grounded and the relationship stable
 • air signs (gemini, libra, aquarius) : those born under this element are known to be very intelligent and great communicators. Unlike other signs, air signs may have trouble handling their emotions and can become detached easily. These signs are naturally curious, so in relationships, they may be willing to experiment with their partner. If single, they may be rebellious and search for someone who is not their normal "cup of tea".
 • water signs (cancer, scorpio, pisces) : the main trait of these signs are their emotions. People under this element are very sacrificial, and love to help others - which makes them prone to being easily used for their resources. Water signs strive for deep connections, therefore in relationships they can be very picky and reserved if they can't find "the one". But once found, they are very passionate and caring.

tickfleato  asked:

also for myiasi! what are your thoughts on religions/cults other than your own?

The’y a’re’ i’gno’ra’nt a’tte’mpts to’ u’nde’rmi’ne’ the’ re’al’i’ty o’f the’ co’mi’ng Ne’st. 

I’ ha’ve’ be’e’n gra’nte’d the’ pri’vi’le’ge’ to’ be’a’r wi’tne’ss to’ the’ me’rcy a’nd wra’th o’f the’ de’i’ty. I’ a’m e’te’rna’lly gra’te’fu’l fo’r He’r pre’se’nce’.

3

Det går framåt här och mamma och pappa lär sig mer eftersom så idag fick vi lov att lämna avdelningen för första gången allihopa och gå en promenad och handla lite, det var skönt efter 7 dagar med endast en liten rastgård utanför matsalen. Mellan varven av provtagning och samtal så roar vi oss efter bästa förmåga, det nya för nu är att styra runt Alvar i korgen han fått låna på förlossningen, han har också nått ett steg framåt idag och lyckats snurra från mage till rygg! Hon börjar bli hemtam evy och börjar springa in lite här och där. Emilia hörde idag om ett rykte runt avdelningarna att det bor en trollunge på barn 2 så hon blir lite bortskämd då det förtillfället är lite konkurrans av andra små trollungar här just nu.
Det är fantastiskt vad barnen vänjer och lär sig fort, vi började ge insulin i spruta i lördags och hon har som accepterat det nu och blodsockret hjälper hon till med själv och har nästan blivit som en lek. så mellan varven hinner man korta stunder faktiskt glömma bort att vi är på sjukhus konstigt nog.

the signs as types of drugs
 • aries: ecstasy
 • taurus: ketamine
 • gemini: adderall
 • cancer: heroin
 • leo: cocaine
 • virgo: valium
 • libra: marijuana
 • scorpio: alcohol
 • sagittarius: lsd
 • capricorn: prozac
 • aquarius: crystal meth
 • pisces: shrooms