gaza strip

Yahudi Prof. Finkelstein,
Filistinlilere yaptıkları zulmü ve
İsraillilerin ikiyüzlülüklerini yüzlerine vuruyor!

Jewish Professor Finkelstein,
The persecution of Palestinians and
He hits the hypocrisy of the Israelis in their
face!!!

🇵🇸✌Özgür Kudüs
🇵🇸✌Free Quds

Stop Genocide!!!
Terorist Israel👆