gayermichal

no title (Flash 008) on Flickr.

cykl: Noc
seria: Flash
tytuły: bez tytułu (Flash 005,006,007,008,009)
Seria pięciu fotografii
rok: 2012
technika: Polaroid 780 Turbo

cycle: The Night
series: Flash
titles: no title (Flash 005, 006, 007, 008, 009)
series of five photographs
year: 2012
technique: Polaroid 780 Turbo

Made with Flickr

Lesson one on Flickr.

cykl: Dobro
seria: Lekcje angielskiego
tytuł: Lekcja pierwsza
rok: 2011
technika: redagowanie tekstu, tłumaczenie, nagranie, przedmioty gotowe
wykorzystane przedmioty: znaleziony rękopis, kaseta magnetofonowa, odtwarzacz kasetowy, słuchawki

cycle: Good
series: English lessons
title: Lesson one
year: 2011
technique: text editing, translation, sound recording, ready mades
objects used: found manuscript, tape casette, casette player, headphones