gafil olma

Hakk'a yönel

Bayezid-i Bestâmî (Kuddise Sirruhû) birgün bir talebesine şöyle nasihatte bulundu;

“Sana yaşadığın sürece tamamen Allah-u Teâlâ'ya yönelmeni, yüzünü hiçbir vakit
O'ndan çevirmemeni tavsiye ederim. Şüphe yok ki O'na kavuşacak ve O'nun yüce
huzurunda duracaksın.Ve sen bütün işlediklerinden sorumlu tutulacaksın.Sakın gafil olma. Gaflet uykusundan bir an önce kendini kurtar. Hiç kimseyi O'na tercih etme. Sana gelen belalara sabret. Allah-u Teâlâ'nın hükmüne ve kazasına rızâ göster. Allah-u Teâlâ'nın verdiğine kanaat et.

Allah-u Teâlâ'ya güven, vaad ettiklerinin mutlaka yerine geleceğine inan. Hiç ölmeyecek
ve hep diri olan Rabbine tevekkül eyle. Her işinde O'nun inayetini iste. O'nun emirlerine
riayet et. Hayatta olduğun müddetçe bu dediklerimi yapmaya çalış. Halkı bırakıp, Hakka yönel.İşini O'na ısmarla!..”

“ey hak âşığı, sen güzellik yûsufusun, bu dünya da bir kuyu gibidir, Allâh’ın takdirine şikâyet etmeden boyun eğmek, sabretmek ise seni kuyudan çıkaracak, kurtaracak iptir, ey dünya kuyusuna düşmüş olan yûsuf, ip uzandı, onu iki elinle sıkıca tut, ipten gafil olma ve yakalamışken bırakma, çünkü ömür tükendi, akşam oldu.”

 Allah’ım bizi bize döndür.
Bizi kapında durdur.
Allahım bizi, senin için sende ve seninle eyle.
Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle.
Almamız da vermemiz de senin için olsun.
İçimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle, nehyettiğin yerleri bize gösterme.

Emrettiğin yerlerde bizi, bize kaybettirme.
Zahirimizi (dışımızı) sana masiyetten (günah işlemekten), batınımızı (içimizi) da şirkten koru.
Bizi nefislerimizin elinden al, kurtar sana ulaştır.
Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun.
Yalnız sana güvenelim, sana dayanalım.
Senden başkasına asla güvenmiyelim, dayanmayalım.
Senden gafil olma bedbahtlığından bizi uyandır.
Bizi, sana taat, ibâdet, ve münacat elbiseleri ile giydir.
Kalblerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkini tattır.
Nasıl ki gök ile yer arasını ayırdı isen, günahlarla bizim aramızı da aynen öylece ayır.
Bizi günahlardan uzak tut.
Nasıl ki gözün siyahı ile beyazının arasını biri birine yakın etti isen,aynen onun gibi, bizi de sana kulluğa, sana taate yakin et.
 Günahlarla bizim aramızı aç.

Tıpkı, sana masiyet bahsinde, Yûsuf aleyhisselâm ile Züleyha’nın arasını açtığın gibi.
Allahım! Bizi gaflet uykusundan uyandır.
Bizim kimimizi, kimimizden faydalandır.
Bizi yalnız kendinle meşgul eyle.
Taki nefislerimiz islah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster.
Ömrümüzün kalan kısmını, senin yolunda meşguliyetle geçirelim!

~

Abdülkâdir Geylânî