fusuke

2

Animage January 2014 Translation

Best Eleven Nationwide Vote Results

GOALKEEPER
FIRST PLACE - Endou Mamoru
RUNNER UP - Ibuki Munemasa

Akiyama: Endou is the cream of the crop. He won by a landslide.
Hino: Inazuma = Endou. He’s the most iconic character of the series. Like Goku is for Dragon Ball.

Q Why is Endou now a coach instead of a player?

Hino: Endou used to be active in the Pro League overseas, but he got injured. At the same time it happened by chance that he was requested to come and be the coach for Raimon.

Q That’s what’s written in the novel but it’s not explained in the anime series!

Hino: That’s true, I’m sorry about that, haha. I can answer any questions you have!

FORWARD
FIRST PLACE - Gouenji Shuuya
SECOND PLACE - Shuu
THIRD PLACE - Tsurugi Kyousuke
RUNNER UP - Fubuki Shirou

Hino: Gouenji in first place, well - that’s an expected result. At the time the Fire and Blizzard games were released, the instant Goenji returned to the anime the orders for Fire went through the roof. Up until then, Blizzard had been more popular and suddenly the opposite was true.

Akiyama: The kids were really waiting to see Gouenji.

Endou’s voice actress exclaimed ‘Gouenji!’ in a happy shriek, haha.

Q Where did his false name Ishido Shuuji come from?

Hino: I’m fussy about names but I just had a feeling about this one, haha. It’s not an anagram or anything. By the way, his name was originally going to be Gouenji Harusuke. We were going to name the players after the seasons.

Akiyama: I was surprised Shuu was popular enough to get second place.

Hino: He must have made a huge impact in the movie.

Akiyama: In addition, Shuu in the first game is very strong. I wonder if he’s popular with kids too? …I was completely shocked that Fubuki wasn’t chosen. Even if Gouenji was missing, I thought Fubuki would definitely be chosen.

Hino: It was really surprising he didn’t get chosen…

Akiyama: I’m amused Tsurugi got third place. I like him, haha.

Hino: Tsurugi is a tsundere you know, haha. Even though when he first appeared he had a very dark aura, he’s suddenly turned into a very polite boy. The Tsurugi from the first series is nostalgic. I kind of miss him.

Akiyama: But in this fight, he’ll be bringing some of the old him back. Enjoy~

MID-FIELDER
FIRST PLACE - Matsukaze Tenma
SECOND PLACE - Kidou Yuuto
THIRD PLACE - Aphrodi
FOURTH PLACE - Shindou Takuto
RUNNER-UP - Sakuma Jirou

Hino: I’m so glad a main character got first place!

Akiyama: It’s no surprise that someone as pure as Tenma is popular with kids!

Hino: Kidou from the first series of Endou’s story got second place, because of his main character status.

Akiyama: Kidou was a key figure in the first season. Half of his story is told through Endou.

Q Why are Kidou’s eyes completely red? Even though his sister Haruna’s eyes are grey.

Hino: It wasn’t my orders but it was decided his eyes would be red.

Akiyama: We got an order from staff members that even when he becomes an adult to keep his eyes hidden.

Hino: Third place was Aphrodi. He’s really this popular…

Akiyama: It’s definitely because he’s pretty.

Hino: Beautiful characters are often popular not just for their looks but when they’re worrying about something it makes them seem human, and that draws out their popularity. Yet Aphrodi’s never showed he’s particularly worried about anything, and he’s quite mysterious.

Akiyama: It’s because of his godlikeness.

Hino: He can even fly, haha.

Q As for Shindou who got fourth place, was Ibuki written to intentionally contrast against him?

Hino: Rather than contrast, they were supposed to have a bond. I thought bringing out the differences in their personality would be interesting.

Akiyama: Shindou’s the commander so in order to win he has to train the goalkeeper well. The goalkeeper is the last line of defence. And Ibuki hates to lose so he’ll work hard for Shindou.

Q Ibuki seems kind of like a puppy around Shindou

Akiyama: Right, isn’t it cute? ‘How was that, Shindou? Are you looking? Shindou?’

SUPER SUB
FIRST PLACE - Endou Kanon
RUNNER UP - Suzuno Fusuke (Gazel)

Q Who did you want to be chosen as the super sub?

Akiyama: Burn and Gazel, and they’ve gotta be chosen as a set. As for Kanon, now Junko-san has to play two roles and it’s hard work.

Q That’s the reason??

Hino: If we’re talking in terms of voice actors, shouldn’t Fideo’s voice actor come?

Akiyama: Fideo would be good. He’s a bright, friendly kid.

Hino: Alright, I pick Fideo!

DEFENDER
FIRST PLACE - Nanobana Kinako
SECOND PLACE - Kazemaru Ichirouta
THIRD PLACE - Kirino Ranmaru
FOURTH PLACE - Tsunami Jousuke

Akiyama: I was surprised Kinako got first place, but she’s popular with elementary school girls I guess.
Hino: Kinako was a character I was very fussy about when it came to creating her. We gave her a distinctive way of speaking, ‘Yan ne~’ which she says too much. Her special move mochi mochi kinako mochi is amusing.

Akiyama: It was written in Hino-san’s original project. Because Kinako has the same pronunciation as kinako (Japanese sweet) haha.

Hino: Kazemaru was a close second but he’s always been suuuper popular. No new character can win against Kazemaru’s popularity.

Akiyama: Kazemaru’s kind of like a samurai, so there are a lot of kids who would love to become friends with him.

Hino: He’s the kind of character you really want to become friends with.

Akiyama: Originally Kazemaru used to be called Kabeyama and Kabeyama used to be called Kazemaru, despite his big body.

Hino: That’s right. But the names didn’t suit them, so we switched them. You can see evidence of his old name in the DVD extra graduation album!

Q By the way, are Kazemaru and Endou childhood friends?

Hino: Yes, that’s right. They went to the same elementary school. Kirino and Shindou are also childhood friends.

Akiyama: Kazemaru was in the track club and Endou was in he soccer club in elementary school, but Kirino and Shindou were always together in the soccer club. They sit in Shindou’s piano room, drinking black tea.

Hino: Wasn’t them being childhood friends shown in the anime?

Q It wasn’t. And neither was the idea that Kirino hates looking like a girl.

Hino: Oh, really? Well then, I’ll confirm it now!

Akiyama: Even though Kirino himself still stubbornly wears those girly twin tails, haha.

Hino: A masculine hairstyle wouldn’t suit Kirino. When we tried to give him a ponytail, you couldn’t see him as anything but a girl, haha.

i had a nightmare about a whale-sized albino crocodile with rainbow crystal teeth and back/tail spikes, who could fly and control the weather. her name was fusuke and despite this she had a human disguise of a fat older white woman wearing a white sweater with a pastel rainbow unicorn on it. fusuke also had pharyngeal jaws. fusuke also had a score to settle. fusuke was fucking terrifying, y’all.

BOZKURT DESTANI 

Bir rivayete göre (Göktürklerin) ilk ataları, Hsi-Hai, yani Batı-Denizi’nin kıyılarında oturuyorlardı. Lin adlı bir memleket tarafından, onların kadınları, erkekleri, (çocukları ile birlikte), büyüklü küçüklü hepsi birden yok edilmişlerdi. (Türklerin hepsini öldürdükleri halde), yalnızca bir çocuğa acımışlar ve onu öldürmekten vazgeçmişlerdi. Bununla beraber onun da kol ve bacaklarını keserek, kendisini “Büyük Bataklık”ın içindeki otlar arasına atmışlardı. Bu sırada dişi bir kurt peyda olmuş ve ona her gün, et ve yiyecek getirmişti. Çocuk da bunları yemek suretiyle kendine gelmiş ve ölmemişti. (Az zaman sonra) çocukla kurt, karı-koca hayatı yaşamaya başlamışlar ve kurt da çocuktan gebe kalmıştı.

(Türklerin eski düşmanı Lin Devleti, çocuğun hâlâ yaşadığını duyunca) hemen adamlarını göndererek hem çocuğu ve hem de kurdu öldürmelerini emretmişti. Askerler kurdu öldürmek için geldikleri zaman, kurt onların gelişlerinden daha önce haberdar olmuş ve kaçmıştı. Çünkü kurdun kutsal ruhlarla ilgisi vardı ve (daha önce onlar vasıtası ile haber almıştı).

Buradan kaçan kurt, (Batı) Denizi’nin doğusundaki bir dağa gitmişti. Bu dağ, Kao-ch’ang (Turfan)ın kuzeybatısında bulunuyordu. Bu dağın altında da çok derin bir mağara vardı. (Kurt, buraya gelince) hemen bu mağaranın içine girmişti. Bu mağaranın ortasında büyük bir ova vardı. Bu ova, baştanbaşa ot ve çayırlıklarla kaplıydı. Ovanın çevresi de aşağı yukarı 200 milden fazlaydı.

Kurt, burada on tane erkek çocuk doğurdu. (Göktürk Devleti’ni kuran) Aşina ailesi, bu çocukların birinin soyundan geliyordu.

… Taşa oyulmuş yazıtta şöyle deniyordu: Kara – Korum çaylarından sayılan iki nehir vardı. Bunlardan birine Toğla diğerlerine de Selenge adı verilirdi. Bu nehirler akarak Kamlancu adlı bir yerde birleşirlerdi. Bu iki ırmağın arasında iki tane ağaç vardı. Bu ağaçlardan biri fusuk ve diğeri de Farsların naj dedikleri ağaca benziyordu. Kışın bile bunların yaprakları servi gibi dökülmezdi. Meyvesinin tadı ve şekli ise tıpkı çam fıstığınınkine benzerdi. Öbür ağaca da Tur ağacı derlerdi. Bu iki ağaç da iki dağın arasında yetişerek büyümüştü.

Bir gün bu iki ağacın arasına gökten bir ışık inmişti. Bunun üzerine iki yandaki dağlar yavaş yavaş büyümeye başladılar. Bu durumu gören halk ise hayretler içinde kalmıştı. İçlerinde büyük bir saygı duyarak Uygurlar oraya doğru yaklaştılar. Tam yaklaştıkları sırada kulaklarına çok tatlı ve güzel müzik nağmeleri gelmeye başladı. Her gece buraya bir ışık inmeye ve ışığın etrafında da otuz defa şimşek çakmaya başladı. Diğer bir gün de aynı yerde ayrı ayrı kurulmuş beş tane çadır gördüler. Bunların her birinde birer çocuk oturuyordu. Her çocuğun karşısında da onları doyurmaya yetecek kadar süt dolu emzikler asılıydı. Çadırın tabanı da baştan aşağıya kadar gümüşle döşenmişti.

Bütün boyların reisleri ve halkları bu garip şeyi görmek için yerlerini bırakıp koşmuştu. Bu manzarayı görünce saygıyla diz çöküp selam verdiler. Biraz sonra da çocukları alarak dışarı çıktılar. Besleyip büyütül- meleri için de onları sütannelerine ve dadılarına verdiler. Her fırsatta onlara saygı gösteriyor ve ikramda bulunuyorlardı. Çocuklar artık süt çocuğu olmaktan çıkıp da konuşmaya başlayınca Uygurlardan anne ve babalarını sordular. Onlar da çocuklara o iki ağacı gösterdiler. Bunun üzerine halk, çocukları alıp ağaçların yanına gitti. Çocuklar ağaçları görünce onlara tıpkı evladın babasına gösterdiği saygıyı gösterdiler. Ağaçların karşısında diz çöktüler ve yeri öptüler. Bunun üzerine ağaçlar da dile gelip şöyle dediler: “Güzel huy ve iyi özelliklerle bezenmiş çocuklar böyle olurlar ve anne ile babalarına böyle saygı gösterirler. Ömrünüz uzun, adınız ünlü ve şöhretiniz de devamlı olsun!”

O bölgelerde yaşayan bütün kavimler bu çocuklara hükümdar oğullarıymış gibi saygı gösterdiler. Çocukların doğdukları yerden şehre dönülünce onların her birine birer ad koydular. En büyüğünün adı Sonkur-Tegin, ikincisinin adı Kotur-Tegin, üçüncüsünün adı Tükel-Tegin, dördüncüsünün adı Or-Tegin, beşincinin adı da Bökü-Tegin oldu. Çocukların doğuşundaki kutsal durumu görenler, bunlardan birinin hükümdar olarak seçilmesi kanaatine vardılar. Çünkü bunlar, Tanrı tarafından bu iş için gönderilmiş olmalıydılar.


ERGENEKON DESTANI

Savaşta yenilen Türkler Ergenekon adlı bir böl­geye yerleşip burada dört yüz yıl yaşadılar. Za­manla buraya sığmaz olunca, çevrelerindeki demir­den dağı eriterek kendilerine yol aramışlardır.

Moğol ilinde Oğuz Kağan soyundan il Han’ın hükümranlığı sırasında Tatar Türklerinin hükümdarı Sevinç Han Moğol ülkesine savaş ilan etti. ilhan’ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da yardım alarak bozguna uğrattı. ilhanın ülkesindeki tüm insanları öldürdüler. Yalnız il Han’ınn küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ile eşi kurtulmayı başardılar. Düşman askerlerinin, onları bulamayacağı bir yere kaçmaya karar verdiler. Yabanî koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağıda dar bir geçite vardılar. Bu geçitten geçerek içinde akar sular,pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyva ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tanrıya şükrettiler ve burada kalmağa karar verdiler. Dağın doruğu olan bu yere dağ kemeri anlamında “Ergene” kelimesiyle “dik” anlamındaki “Kon” kelimesini birleştirerek “Ergenekon” adını verdiler. Kıyan ve Nüküz’ün oğulları çoğaldı. Dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldı ki Ergenekon’a sığmadılar. Atalarının buraya geldiği geçitin yeri unutulmuştu. Ergenekon’un çevresindeki dağlarda geçit aradılar.

Bir demirci, dağın demir kısmı eritirlerse yol açılabileceğini söyledi. Demirin bulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. Yetmiş yere koydukları yetmiş körükle hep birden körüklediler. Demir eridi, yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. İlhan’ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski vatanlarına döndü, atalarının intikamını aldılar.


TÜREYİŞ DESTANI

Uygur hakanı kızlarını insanlarla evlendirmeye kıyamaz. Tanrı’ya kızlarıyla evlenmesi için yalvarır. Tanrı da kurt suretinde görünerek hakanın kızlarıyla evlenir. Bu evlilikten “Dokuz Oğuz” ve “On Uygur” boyları oluşmuştur.

Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı. Bu bey kızları ile ancak Tanrıların evlenebileceğini sanıyordu. Bu sebeple ülkesinin kuzey tarafında yüksek bir kule yaptırarak iki güzel kızını Tanrılarla evlenmek üzere buraya getirdi.

Bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun Tanrı olduğunu sanarak kızlar bu kurtla evlendiler. Bu evlenmeden doğan Dokuz Oğuzların sesi kurt sesine benzerdi. Göç Destanı Uygurların yurdunda “Hulin” isimli bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla ve Selenge isimli iki nehir çıkardı. Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilâhi bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle izlediler. Ağacın gövdesinde şişkinlik oluştu, ilâhi ışık dokuz ay on gün şişkinlik üzerinde durdu. Ağacın gövdesi yarıldı ve içinden beş çocuk göründü. Bu ülkenin halkı bu çocukları büyüttü. En küçükleri olan Buğu Han büyüyünce hükümdar oldu. Ülke zengin halk mutlu oldu. Çok zaman geçti. Yuluğ Tiğin isimli bir prens hükümdar oldu.

Çinlilerle çok savaştı. Bu savaşları bitirmek için Oğlu Galı Tigini bir Çin prensesi ile evlendirmeye karar verdi. Çinliler, prensese karşılık hükümdardan Tanrı dağının eteğindeki Kutlu Dağ adını taşıyan kayayı istediler. Gali Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın etrafında ateş yaktılar, kaya kızınca üzerine sirke döktüler. Ufak parçalara ayrılan kayayı arabalara koyarak Çin’e taşıdılar. Memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. Bundan yedi gün sonra da Gali Tigin öldü. Kıtlık ve kuraklık oldu. Yurtlarını bırakarak göç etmek zorunda kaldılar.


GÖÇ DESTANI

Uygurların vatanında “Hulin” isimli bir dağ vardı. Hulin dağından Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak akardı. Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökyüzünden ilâhi bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle izlediler. Daha sonra ağacın gövdesinde şişkinlik oluştu, ilâhi ışık dokuz ay on gün şişkinlik üzerinde durdu. Ağacın gövdesi yarıldı ve içinden beş çocuk göründü. Bu ülkenin halkı bu çocukları büyüttü. En küçükleri olan Buğu Han büyüyünce hükümdar oldu. Ülke zengin halk mutlu oldu.

Aradan uzun zaman geçti. Yulug Tigin isimli bir prens hakan oldu. Yulug Tigin, Çinlilerle çok savaştı. Bu savaşlara son vermek için oğlu Gali Tigin’i bir Çin prensesi ile evlendirmeğe karar verdi. Çinliler, prensese karşılık hükümdardan Tanrı dağının eteğindeki Kutlu Dağ adını taşıyan kayayı istediler. Gali Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın etrafında ateş yaktılar, kaya kızınca üzerine sirke döktüler. Ufak parçalara ayrılan kayayı arabalara koyarak Çin’e taşıdılar. Memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. Bundan yedi gün sonra da Gali Tigin öldü. Kıtlık ve kuraklık oldu. Yurtlarını bırakarak göç etmek zorunda kaldılar.


YARADILIŞ  DESTANI 

“Daha hiçbir şey yokken Tanrı Karahan’la su vardı. Karahan’dan başka gören, sudan başka görülen mevcût değildi. Karahan yalnızlıktan sıkılıp “Ne yapacağım?” diye düşünürken, su dalgalandı. Sudan “Ak Ana” çıktı. Ak Ana, Karahan’a: “Yarat!…” dedi, tekrar suya daldı. Bunun üzerine Karahan, “kişi”yi yarattı. Karahan’la kişi, ebedi suyun güzelliğinde iki kara kaz gibi uçuyorlardı. Fakat kişi hâlinden memnun değildi. Tanrı Karahan’dan daha yükseklerde uçmak istiyordu. Onun bu arzusunu sezen Tanrı Karahan, kişiden uçmak kabiliyetini aldı. Kişi sonsuz suya yuvarlandı. Boğuluyordu. Yaptığına pişman olarak Tanrı Karahan’dan bağışlanmasını diledi. Tanrı Karahan, kişiye sudan yükselmesini buyurdu. Denizden bir yıldız yükseltti. Kişi, bunun üstüne oturarak batmaktan kurtulacaktı. Kişi, artık uçamayacağı için Karahan, dünyayı yaratmak istedi. Kişiye, suyun dibine dalarak toprak çıkarmasını buyurdu. Kötü düşünceden hala vazgeçemeyen kişi, denizin dibinden toprak çıkarırken, kendisi için de gizli bir dünya yaratmak istediği için ağzına biraz toprak sakladı. Kişi, avucundaki toprağı, su yüzüne serpince, Tanrı Karahan toprağa “Büyü” diye buyurdu. Bu büyüyen toprak, dünya oldu. Fakat aynı zamanda kişinin ağzındaki toprak da büyümeye başlayıp onu boğacak hale geldi. Tanrı Karahan, kişiye “tükür” diye buyruk vermeseydi kişi, boğulup gidecekti. Tanrı Karahan’ın yarattığı dünya dümdüzdü. Kişi tükürünce, ağzından çıkan topraklar bu dünyaya fırlayıp üzerinde bataklık tepeler meydana getirdi. Buna kızan Tanrı Karahan, bu itaatsiz kişiye “Erliğ” adını verdi. Erliğ bugünkü dilimizde şeytan demektir. Tanrı Karahan, Erliğ’i kendi ışık âleminden kovdu. Bundan sonra yerden dokuz dallı bir ağaç bitirerek, her dalın altında bir adam yarattı. Bunlar, dokuz insan ırkının ataları oldular. Erliğ, bu insanların bu kadar güzel ve iyi olduklarını görünce, Tanrı Karahan’dan onları kötülüğe sürükleyerek, kendisine çekebiliyordu. Karahan, insanların bu akılsızlığına, Erliğ’e kanmalarına kızarak onları kendi başlarına bıraktı. Erliğ’i yer altındaki karanlıklar dünyasının üçüncü katına kovdu. Kendisi için de on yedinci kat göğü yaratarak oraya çekildi. İnsanları korumak için, meleklerinden birini gönderdi. Erliğ bu güzel göğü görünce, o da kendisine bir gök yaratmak için Karahan’dan izin aldı. Kendi göğüne teb’asını, yâni kandırdığı kötü ruhları yerleştirdi. Erliğ’in teb’ası Karahan’ınkinden daha iyi yaşadıkları için, Tanrı Karahan’ın canı sıkıldı. Meleklerden birini göndererek Erliğ’in göğünü yıktırdı. Bu gök yıkılıp dünyaya düşünce, yıkıntılarından dağlar, boğazlar, ormanlar meydana geldi. Karahan, Erliğ’i dünyanın en derin katına sürdü. Bu güneşsiz, aysız, yıldızsız yerde dünyanın sonuna kadar oturmasını buyurdu. Tanrı Karahan, 17 kat gökten kainatı idare etmektedir. 16 kat gökte “Bay Ölken” altın dağda, altından bir tahtta oturmaktadır. 7 kat gökte “Gün Ana”, 6 kat gökte “Ay Ata” oturmaktadır.

Osamu Tezuka’s art style had a tremendous range. Although usually defined by his trademark Disney-influenced “cartoony” style, Tezuka was quite an accomplished artist with the ability to draw breathtaking realism. Of course, he could also go the other way.

The men’s sexual comedy series, Fusuke (1969-72) epitomizes his minimalist, almost raw sketch-like style. This style, given it’s low attention to detail, and high comedic effect allowed Tezuka a much greater range of storytelling.  In short, it allowed him to get away with things that would simply not have been possible to, at the time, with anything resembling a realistic depiction.