fuller thomas

10

1. Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, dầu trong đèn dầu và sự yên bình trong trái tim. (May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and peace in your heart) - Khuyết danh.

2. Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình. (A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace) - Ralph Waldo Emerson.

3. Lời thề trong giông bão bị lãng quên lúc bình yên. (Vows made in storms are forgotten in calm) - Thomas Fuller.

4. Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. (Nobody can bring you peace but yourself) - Ralph Waldo Emerson.

5. Mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình. Và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bên ngoài tác động. (Each one has to find his peace from within. And peace to be real must be unaffected by outside circumstances) - Mahatma Gandhi.

6. Khi ta cảm thấy yêu thương và tử tế với người khác, điều đó không chỉ làm người khác cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, mà còn giúp ta tìm được hạnh phúc và bình an trong nội tâm. (When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace) - Đạt Lai Lạt Ma XIV.

7. Hãy mạnh mẽ không để điều gì có thể khuấy trộn sự bình yên của tâm hồn. (Be so strong that nothing can disturb your peace of mind) - Christian Larson.

8. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. - Khuyết danh.

9. Tôi đã tìm thấy một kiểu thanh bình, một sự trưởng thành mới… Tôi không cảm thấy tốt hơn hay mạnh hơn bất cứ ai, nhưng dường việc người ta có yêu tôi hay không không còn quan trọng nữa – giờ quan trọng hơn là tôi yêu họ. Cảm thấy như vậy làm thay đổi cả cuộc đời; cuộc sống trở thành hành động cho đi. (I had found a kind of serenity, a new maturity… I didn’t feel better or stronger than anyone else but it seemed no longer important whether everyone loved me or not - more important now was for me to love them. Feeling that way turns your whole life around; living becomes the act of giving) - Beverly Sills.

10. Hãy xây dựng sức mạnh và khả năng kiểm soát khi còn trẻ và ôm lấy sự yêu thương với trái tim vị tha. Chỉ như vậy, bạn mới tìm được yên bình thực sự trong tim và bắt đầu cuộc hành trình tiến tới cái tôi tốt đẹp hơn và những ngày tháng tốt đẹp hơn trong đời. (Develop strength and control at an early age and embrace love coupled with a selfless heart. Only then, will you find true peace in your heart and begin the journey to the best version of yourself and the best days of your life) - Tony Gaskins.

11. Sự yên bình trong tâm trí là trạng thái tinh thần khi bạn đã chấp nhận điều tồi tệ nhất. (Peace of mind is that mental condition in which you have accepted the worst) - Lâm Ngữ Đường.

12. Có một quy luật thần bí và tuyệt vời của tự nhiên rằng ba điều chúng ta khao khát nhất trong đời - hạnh phúc, tự do và sự bình an của tâm hồn – luôn luôn có thể đạt được bằng cách trao chúng cho người khác. (There is a wonderful mythical law of nature that the three things we crave most in life—happiness, freedom, and peace of mind—are always attained by giving them to someone else) - Peyton Conway March.

13. Không gì có thể mang cho bạn sự yên bình trừ chính bản thân bạn. (Nothing can bring you peace but yourself) - Dale Carnegie.

14. Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. Ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an. - Khuyết danh.

15. Tôi bị lôi cuốn bởi những thứ sai trái: Tôi thích uống rượu, tôi lười biếng, tôi không tin thánh thần, chính trị, ý tưởng, lý tưởng. Tôi biến dần vào hư không; một kiểu không tồn tại, và tôi chấp nhận điều đó. Tôi không phải là người thú vị. Tôi không muốn làm người thú vị, thực quá khó khăn. Điều tôi thật sự muốn chỉ là một khoảng không mềm mại, mịt mờ để sống, và để được yên một mình. (I was drawn to all the wrong things: I liked to drink, I was lazy, I didn’t have a god, politics, ideas, ideals. I was settled into nothingness; a kind of non-being, and I accepted it. I didn’t make for an interesting person. I didn’t want to be interesting, it was too hard. What I really wanted was only a soft, hazy space to live in, and to be left alone) -Charles Bukowski.

16. Có nhiều lúc con người cần phải tranh đấu để có được sự bình an. - Phim Bụi Đời Chợ Lớn.

17. Bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc. Hạnh phúc đó rốt cục cũng là một dạng của tình yêu. Có thể đau khổ cũng là dấu hiệu cho tình yêu, nhưng suy cho cùng cái kết cục viên mãn nhất của tình yêu mà con người ta hằng mong mỏi phải chăng là những tháng ngày bình yên sao? - Tân Di Ổ.

18. Có sự yên bình, nghỉ ngơi và xoa dịu trong nỗi buồn. (There is peace and rest and comfort in sorrow) - Soren Kierkegaard.

19. Thà ăn đậu và thịt xông khói trong yên bình còn hơn ăn bánh uống rượu trong sợ hãi. (Better beans and bacon in peace than cakes and ale in fear) - Aesop.

20. Truy tìm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. (Looking for peace is like looking for a turtle with a mustache. You won’t be able to find it. But when your heart is ready, peace will come looking for you) - Thiền sư Ajahn Chah.

21. Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn. (A happy life consists in tranquility of mind) - Marcus Tullius Cicero.

22. Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn. (If you let go a little, you will have a little peace. If you let go a lot, you will have a lot of peace. If you let go completely, you will have complete peace) - Ajahn Chah.

23. Sự buồn chán là cảm giác mọi thứ đều lãng phí thời gian; sự thanh bình, là chẳng gì lãng phí thời gian cả. (Boredom is the feeling that everything is a waste of time; serenity, that nothing is) - Thomas Szasz.

24. Bạn không thể tìm được bình yên bằng cách lảng tránh cuộc sống. ( You can not find peace by avoiding life) - Virginia Woolf.

25. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. - Khuyết danh.

- Ảnh: Sống đơn giản.

4

Like a Fly Walked Out With Him: Red Dragon, Thomas Harris and Hannibal, Episode 309, “…and the Woman Clothed With the Sun,” written by Jeff Vlaming & Helen Shang and Bryan Fuller & Steve Lightfoot, dir. John Dahl

Will: Are you saying you like me, or not?
Hannibal: Are YOU saying you like ME, or not?
Will: I’m saying I like you!
Hannibal: Well, then I’m saying I like YOU!
Will: Fine!
Hannibal: Fine!
Will: Then I guess we’re dating!
Hannibal: Fine!
Will: FINE!

youtube

HANNIBAL: The New Series trailer

Still one of the best, creepiest horror trailers ever made.

*He should have hopped faster.” Terrifying.

How the hell did this show get cancelled?

2

No More Bound by Fear or Kindness: The Silence of the Lambs, Thomas Harris and Hannibal, Episode 312, “The Number of the Beast is 666,” written by Jeff Vlaming & Angela LaManna and Bryan Fuller & Steve Lightfoot, dir. Guillermo Navarro

when people are getting really unbearable

Hannibal is one of the best TV shows ever made partly because it turns the movies entirely on their head.

The movies: “This is a cool, witty sociopathic hero! Let’s root for him!”

The TV show: “No, this man is just nuts and evil and a demon on sabbatical from Hell.”

When you realize what Hannibal has turned nice, decent people like Will, Alana and Jack into at the end. And what he pulled on Miriam Lass was simply unconscionable. 

He’s made them sociopaths too.

A monster with manners is, still, well a monster.  That was what I got from the series.