frukosten

En: What will we eat for breakfast?
Sv: Vad ska vi äta till frukost?

en frukost - frukosten - frukostar - frukostarna

Singular Obestämd
En: An egg
Sv: Ett ägg
En: Do you want a softboiled or hardboiled egg?
Sv: Vill du ha ett mjukkokt eller hårdkokt ägg?

Singular Bestämd
En: The egg
Sv: Ägget
En: Where did this egg come from?
Sv: Vart kommer det här ägget ifrån?

Plural Obestämd
En: Eggs
Sv: Ägg
En: You smell like rotten eggs.
Sv: Du luktar som ruttna ägg.

Plural Bestämd
En: The eggs
Sv: Äggen
En: Ostriches lay the biggest bird eggs.
Sv: Strutsar lägger de största fågeläggen.

—————–

Singular / Plural Obestämd
En: (a) bread
Sv: (ett) bröd
En: Have you ever gotten a package of burnt crispbread?
Sv: Har du någonsin fått ett paket bränd knäckebröd?

Singular Bestämd
En: The bread
Sv: Brödet
En: I dropped the bread on the floor. Should I still eat it?
Sv: Jag tappade brödet på golvet. Borde jag fortfarande äta det?

Plural Bestämd
En: The bread(s)
Sv: Bröden
En: He baked all of the bread on the table.
Sv: Han bakade alla bröden på bordet.

—————–

Singular / Plural Obestämd
En: (a) butter
Sv: (ett) smör
En: He always spreads butter on his toast.
Sv: Han brer alltid smör på sitt rostat bröd.

Singular Bestämd
En: The butter
Sv: Smöret
En: Mold has started growing on the butter in the refrigerator.
Sv: Mögel har börjat växa på smöret i kylskåpet

Plural Obestämd
En: The butters
Sv: Smören
En: I can’t taste the difference between these two butters.
Sv: Jag kan inte smaka skillnaden mellan de här två smören.

—————–

Singular / Plural Obestämd
En: (a) caviar
Sv: (en) kaviar
En: Who would ever put caviar in a tube?
Sv: Vem skulle någonsin sätta kaviar i en tub?

Singular Bestämd
En: The caviar
Sv: Kaviaren
En: Don’t eat that! That caviar has been sitting out for four days.
Sv: Ät inte det där! Den där kaviaren har suttit ute i fyra dagar.