fru's wife

En - Sv

An engagement - En förlovning
en förlovning - förlovningen - förlovninger - förlovningerna
En: She broke off the engagement and ran away with George Clooney.
Sv: Hon bröt förlovningen och sprang iväg med George Clooney.
Engaged - Förlovad
En: Erik proposed to her and she said yes! Now they’re engaged!
Sv: Erik friade till henne och hon sa ja! Nu är de förlovade!
A fiancé (a man who is engaged to be married) - En fästman
en fästman - fästmannen - fästmän - fästmännen
En: Stop staring at my fiancé’s butt!
Sv: Sluta stirra på min fästmans rumpa!
A fiancée (a woman who is engaged to be married) - En fästmö
en fästmö - fästmön - fästmör - fästmörna
En: His fiancée told me that she’s planning a romantic cruise for them.
Sv: Hans fästmö sa till mig att hon planerar en romantisk kryssning åt dem.

A wedding - Ett bröllop
ett bröllop - bröllopet - bröllop - bröllopen
En: “This is going to be the best wedding I’ve ever had!” “How many weddings have you had?”
Sv: “Det här kommer att vara det bästa bröllopet som jag någonsin har haft!” “Hur många bröllop har du haft?”
A groom - En brudgum
en brudgum - brudgummen - brudgummar - brudgummarna
En: The groom is vomiting in the bathroom.
Sv: Brudgummen kräks i badrummet.
A bride - En brud
en brud - bruden - bruder - bruderna
En: The bride had a flower bouquet full of lilies.
Sv: Bruden hade en blombukett full med liljor.

Married - Gift
En: My grandparents have been married for 300 years.
Sv: Mina farföräldrar har varit gifta i 300 år.
En: He is married to a celebrity.
Sv: Han är gift med en kändis.
As you may have heard, “gift” in Swedish also means…poison! (and venom / toxin)
Not married (single) - Ogift
En: Are you married or single?
Sv: Är du gift eller ogift?
To marry - Att gifta sig
att gifta sig - gift sig! - gifter sig - gifte sig - gift sig
En: Will you marry me?
Sv: Vill du gifta dig med mig? (literally “do you want to get married with me”)
A husband - En man
En: My husband is a fantastic cook.
Sv: Min man är en fantastisk kock.
A wife - En fru
en fru - frun - fruar - fruarna
En: I rented the movie The Stepford Wives. Do you want to watch it with me?
Sv: Jag hyrde filmen Fruarna i Stepford. Vill du titta på den med mig?

family : familj

basics :
- father : far
- mother : mor
- parent : förälder
- husband : man
- wife : fru
- son : son
- daughter : dotter
- child : barn
- brother : bror
- sister : syster
- sibling : syskon

grandparents :
- mother’s mother : mormor
- father’s mother : farmor
- mother’s father : morfar
- father’s father : farfar

uncles and aunts :
- father’s brother : farbror
- father’s sister : faster
- mother’s brother : morbror
- mother’s sister : moster

others :
- dad : pappa
- mum : mamma
- cousin : kusin
- grandchild : barnbarn