frimerker

 • en brevvenn - a penpal
 • et brev - a letter
 • et postkort - a postcard
 • et frimerke - a stamp
 • en pakke - a package/parcel
 • en konvolutt - an envelope
 • et brevpapir - a note/letter paper
 • en adresse - an address
 • et postnummer - a postal code/zip code
 • en sender - a sender
 • en adressat - an addressee
 • et postbud - a postman
 • en postkasse - a letterbox/mailbox
 • et postkontor - a post office
 • et postvesen - a postal service
 • en porto - postage
 • en brevpost - a snail mail
 • en e-post - an e-mail
 • en levering - a delivery
 • en håndskrift - a handwriting
 • en brevveksling - a correspondence
 • å brevvekelse - to correspond (via letter writing)
 • oversjøisk - overseas
 • lang avstand - long distance

Kjære venn… - Dear friend…

Jeg håper dette brevet finner deg/dere vel - I hope this letter finds you well

Det er hyggelig å møte deg/dere gjennom brev! -  It’s nice to meet you through letters!

Jeg gleder meg til å høre fra deg/dere! - I look forward to hearing from you!

Ser frem til å høre fra deg/dere - I look forward to hearing from you!

Håper på (et) raskt svar - Hoping for a fast answer

Håper du/dere kan svare meg så raskt som mulig - Hoping you can answer as fast/soon as possible

Vennligst skriv tilbake - Please write back

Med vennlig hilsen… - Yours sincerely…


Tusen takk to @vet-dere-nok-eller-hva for helping me with the correct translations!