frederick arthur bridgmane

Frederick Arthur Bridgman, The Harem Boats, 1874.