fossvogur

120 - Ship Wreckage on Flickr.

This is a remain of a ship found in Fossvogur, Iceland. It’s been there for a long time, at least since I remember. The original size of it is uncertain. Probably the ship was beached there, scrapped and the rest just left to rust. It is said that this is the rest of the trawler Íslendingur (Icelander) RE 120 originally built in England in 1893.

Breytingar á Miklubraut, göngubrú í Breiðholti og stefnuákvæði í miðborginni

129. fundur umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur

Miðvikudaginn 9.desember, 2015

Tillögur um breytingar á útfærslu Miklubrautar við Klambratún voru samþykktar í ráðinu. Helstu breytingar eru að komið verður fyrir forgangsleið Strætó í austurátt til að flýta fyrir ferðum almenningsvagna þar sem oft myndast flöskuháls á annatíma.

Miklubraut er hliðrað um tæplega eina akrein til norðurs við þessar framkvæmdir en aðgengi hjólandi og  gangandi vegfarenda er bætt til muna. Einnig verður komið fyrir hljóðvörnum beggja vegna Miklubrautar sem gagnast íbúum við Miklubraut og notendum Klambratúns. Hönnun breytinganna var gerð í samhengi við fyrirhugaðar endurbætur á Klambratúni.

Myndin sýnir tillögu Landslags en uppdrátt og greinagerð má nálgast hér

_____________________________________________________________________

Íbúar í Breiðholti hafa lengi kallað eftir bættri tengingu milli Seljahverfis við Fellahverfi og Bakkana. Í aðalskipulagi er gert ráð gert ráð fyrir göngubrú yfir Breiðholtsbraut við Suðurfell. Ráðið samþykkti að vinna frekar eina af fjórum tillögum verkfræðistofunnar Eflu sem fellur vel að skipulagi göngu- og hjólaleiða og þar sem ekki er þörf á tröppum ofan af brúnni. Tillagan gerir einnig ráð fyrir stígatengingu yfir Norðurfell og milli Suðurfells og Þórufells allt að biðstöð strætó eins og sýnt er á mynd.

Myndin sýnir frumdrög að göngubrú yfir Breiðholtsbraut skv. tillögum Eflu verkfræðistofu.

_______________________________________________________________________

Samþykkt var lýsing á nýju deiliskipulagi fyrir svokallaðan Grundarstígsreit en hann afmarkast af afmarkast af Grundarstíg, Spítalastíg, Þingholtsstræti og Skálholtsstíg. Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir þennan reit.

Meðal viðfangsefnis deiliskipulagsins er að skipta lóðinni nr. 25 við Þingholtsstræti í tvær lóðir, þar sem núverandi Farsóttarhús stendur og hins vegar lóðin sunnan við húsið þar sem garður er nú; að byggja lítið einbýlishús, allt að 2 hæðir og ris, við lóðamörk að Grundarstíg 2 og að breyta notkun farsóttarhússin í íbúðarhús fyrir fjórar íbúðir. 

Einnig verður skoðaður möguleiki á að skilgreina almenningsgarð við Þingholtsstræti með bættu aðgengi.

_______________________________________________________________________

Farin er af stað vinna við deiliskipulag á reit við Fossvogsveg í norðri og Árlandi í suðri eftir áformum aðalskipulags um íbúabyggð. Á meðfylgjandi mynd má sjá staðsetningu reitar sunnan við Landspítala í Fossvogi.

Til umræðu var að koma Hjallastefnuskóla fyrir á reitnum en við frekari skoðun þótti reiturinn ekki henta m.a. vegna umferðaraukningar um hverfið. Nú er til skoðunar staður fyrir skólann við Öskjuhlíð, rétt norðan við núverandi staðsetningu hans.

_______________________________________________________________________

Miðborgin hefur tekið ótrúlegum breytingum á síðustu árum og þá sérstaklega vegna stóraukins ferðamannastraums. Í þessu ljósi var umhverfis- og skipulagssviði falið að endurmeta einstök stefnuákvæði Aðalskipulags Reykjavíkur um miðborgina, einkum sérstök ákvæði um starfsemi á landnotkunarsvæðum og stýringu starfsemi á einstaka götusvæðum (götuhliðum) og enn fremur almenn markmið um miðborgina eftir því sem við á. Til grundvallar endurmati er þróun uppbyggingar síðustu misseri, úttektir og greiningar á núverandi stöðu og reynslan af notkun gildandi stefnuákvæða.

Myndin er tekin úr aðalskipulagi (bls.203) og sýnir götur og torg sem lúta ákvæðum um götuhliðar.

____________________________________________________________________

Tillaga um endurnýjun húsa við Veghúsastíg, breytingu á notkun og endurbyggingu tengibyggingu var samþykkt í ráðinu. Samkvæmt aðalskipulagi er gististaður heimilaður á þessu svæði. Breyting á deiliskipulagi felst í heimild á rekstri gistiheimilis og hækkun á nýtingarhlutfalli úr 1,7 í 1,8. Ráðið hafði áður synjað umsókn um að rífa byggingar á lóðinni til að byggja gistiheimili.

Tillögur Ark Studio

Magnea