forever young

5

“ Tôi có một mối tình còn chưa bắt đầu mãi tận hồi cấp 2. Sau này đi đâu trên đường đời tôi cũng nhét hình bóng ấy vào tim và mang theo cùng dù thực tâm chẳng biết người ta chính xác đang ở đâu ngoài kia. Tôi mang người ấy đi nhiều nơi lắm. Qua những mất mát và tổn thương. Qua những cuộc tình vỡ nát. Tôi biết là mình chẳng cần dùng đến hành trang đó đâu nhưng tôi vẫn cứ muốn mang theo vì đã trót dùng tên người ấy đặt cho tuổi trẻ của mình. Không mang tuổi trẻ theo cùng tôi sẽ già mất…”

8

[part 2: The Maknae Line]

please reblog/like if you are using or saving it.
credit @qtpacks on twitter
message some requests!
*ଯ( ॢᵕ◡ᵕ)ॢഒ*