flickrvietnam

she’s my best friend.

có chuyện gì buồn.
cũng tâm sự với tui hết đó.
thân nhau lúc nào cũng chẳng biết.
chỉ biết một điều.
đó là.
hễ tui có chuyện gì vui hay buồn.
thì cô ấy là người biết đầu tiên.
cô ây là người biết nhiều bí mật của tui nhất đấy.
you’re so special to me.