fjun

Random Swedish Vocabulary

This is a list of words I stumbled on while playing word games or browsing a dictionary, so some of them might not actually be of any use.


en torped, torpeder – torpedo; hitman

ett fjun, fjun – fluff, fuzz

en odåga, odågor – good-for-nothing, ne’er-do-well

att saponifiera, saponifierar – to saponify

trumpen – morose, glum

uppiggande – brisk, refreshing

väderbiten – weatherbeaten

en vågrörelse, -rörelser – undulation

övärldsig – unworldly

en ladugård, -gårdar – cow shed, barn

en upphovsrätt, -rätter – copyright

en nåd, nåder – mercy, grace

att strypa, stryper, ströp/strypte, strypt – to strangle

att snåla, snålar – to scrimp, to be stingy

att gno, gnor, gnodde, gnott – to plod, to slave away

en galge, galgar – coathanger; gallows

att gena, genar – to skitter

munvig – eloquent

ett äktenskap, äktenskap – marriage

ödelagd – destroyed