fireperformances

It begins again, a descent in to the unknown. A time to strip away my greatest comforts. To dive in to the chaos and hope that it wills to catch me. So that I may return a grown person, reunited with those who bring me true joy and make me feel whole. Until then I must go about finding that wholeness within myself. Become. A little more complete
Noisily Festival
Joe Gilbert Photography

“Hopes rise and dreams flicker and die. Love plans for tomorrow and loneliness thinks of yesterday. Life is beautiful and living is pain. The sound of music floats down a dark street.” Hunter S. Thompson

My performance with Kundalini Fire at Palais De Tokyo 12 Ans

Photography by Eric Dany

Palais De Tokyo 2016
Fire performance by Cassia Chloe

[[ MARCO MASON'S CLASS REGISTRY! ]]

First off, thank you so much for the 1000+ followers. Thank you so much for sticking by my side, through the long IC posts to the derpy OOC posts. Back in August I never would have thought so many people would want me on their dashes!

So, in celebration of reaching this milestone, I want to make a post will all the DR OCs [and multimuses w/ DR OCs] that I’m following! I highly encourage all other DR OCs or rp blogs open to rping with DR OCs to check everyone out!

So, without further adu…

Here’s Marco Mason’s Class Registry!

shslfuji / shslyoutubelper / shslautoracer / shslfairytaleauthor / smallbabymai / shsldollgirl / shslbadguys / shslfashiondesignerkanaya / shsl--mathematician / hopefulscholars / shslroyalmaid / shslweddingsbytommy / shsladvicecolumnisteun / shslcrisiscounselor / rapgal / shslmangawriters / shslelectricalengineer / shslentertainers / alterne / shslsupportrobot / unfortunatemuses / shslterpsichorean / hopespeakcourierclub / shslhoodedtherapist / pixelsnightmares / theflamesandthesparks / drsirens / shslghostresearcher / shsl-baked-goods / rosalfaerie / shslgendergangleader / shslcarmechanic / shslgraphicartist / shslestheticianhanako / shsl-aide / shslastrologistexpert / shslspraypaintartist / shsldruggist / shslredo / shslseitokaicho / shslflowerpower / shsl-creative-boy / shsl-musician / shslpkmnchampion / shslfriendlyorigamist / our16bitwars / shslpropmakergreg / shslorganizing / shslpirate / shslsupernatural / shsl-free-runner / shslweddingdress / shslmutetroller / shslktenologist / shsl4kids / shslmatchinghearts / sayaka-shslutaite / shslwordismine / shslprincen / dark-sisters / svarito / shslbukiko / shsl-wifecarrier / shslmessenger / drugged-despair / shslhorserider / shslschoolnurse / shsl-sitemaker / shsl-lucid-dreamer / shsldemonology / localmews / shslacappella / eloquentlullaby / shslcutequintet / superduperdokipanic / shslsamaritan / shslreserved / shslpuzzleaficionado / shslltoymaker / shslretrogamer / shslonmyouji / shsl-pastry / shslpageantqueen / shsloddballs / archershsl / shslrepairman / shslfistfighting / shsl-headmaid / shsldisguisemaster / shslillusions / shslgarbageman / oraoraspin / shsldinghyracer / itisashslmystery / wanderingshsls / shslpoetry / shslchocolate / shsl-cryptozoologist / theequineyouneed / shslinternationalmodel / shsl-botanist-atil / shslcinematographer / zorassoulchildren / zetsuboutau / shslbarisuta / shslgeneral / superchuunibyou / the-ultimate-unknown / shslunknowntalent / shslellison / shsltriangleplayer / shslweatherboy / shslpsych / shslopal / shslshamanblog / shsl-crystallographer / superhighschoollevel-twins / spoopygoststudent / shsldiscipline / shslpubliceventsorganizer / shslgametester / shs-level-polyglot / digitalstudents / azurestrologist / shsl-hipster-girl / shslopposites / ishogakari / shslgitarisuto / shsloilwrestler / shsl-coffee / shslmaskmaker / shslspaceboy / shslmasseur / answering-with-hope / shsl-shy-artist / umeaichi / shslvoice / falsuspersona / shsl-twelves-a-crowd / shslemergency / psychic-shsl / shsl-cosmologist / shsl-postman / shslwhitemagic / shslkigyouka / shslroleplaying / shslskeptic / shsldarkmagic / shslsfxartist / shslbachelors / shslsteampunkdesigner / eshiromura / ohlookablackcat / shsldolls / shsl-horrormangaka / shslromanlegionnaire / shsl-ocs / shslfrenchballet / shsl-woodwinds / shsl-misfits / carminidesperatio / shslarmorsmith / yua-himura / hellosugarsweet / shsl-puns / shslvenenum / shslmythologists / shsl-puppetmaster / shslsexeducator / the-shsl-sprinter / shsl-editor / shslundertaker /  michi-minami / shsl-aunaturel / alexander-shslassassin / shslofficerofhpa / doubleohshota / shslmoviecritic / arcana-muses / shsl-criminal / shslbounty / shsltooshorttoride / shslmultipletalents / shsl-monster / diceandmen / servantofdespair / shslserenity / shsl-diy / shslcareworker / apathyempress / shslbroadway / shslsisters / shslnaturalhealer / shslnovae / shsl-motivator / four-pathways / shslteaconnoisseur / psychic-torabisu / aboxofocs / shsl-optimism / extra-stage-boss / saitoshsl / shsl-deceiving-trio / shslcorrupted / shslofrock / shslstreetfighting / the-linguist-and-violinist / shslbird-brain / shsl-singer / shslquietbabysitter / shslcanary / shslmanytalents / shslinstinct / shsl-grace / superhslflorist / luna-hoshi / shslhopefuls / superduperhighschoollmuses / shslthespian2 / shslplushmaker / shslgeiko / superhslmortician / shslmoonlighter / shslsurvivor / shslwaiter / techno-gothtic-bubblegumpop / shslescapee / theshslfashionmodel / secretiveshadows / shslvalet / shslauctioneer / shsljudochamp / gatchastar / shsl-repoman / shslkabuki / shslandroids / shslhitchhiker / shsltreetrim / alowlystreetvendor / shslcircusringleader / shslboyswithtalent / animal-trio / digging-bones / shslpottery / shslpiracy / shslfreesolo / shslpurify / shslflygare / junsuiitsuawari / shslpediatrician / shslcarpenter / shslvisualkei / operationbluesky-artist / thetwostorytellers / fireperformer / shslpyrotechnicianellie / shslbrawl / shsl-natures / shsl-composer / shslpastelpunks / shslshakespeare / shslmusicman / shslfelinespecialist / shsl-psychic / shslpastelartist / shslblackmailer / shsl-sayoko / shslsongsmith / shsl-mixed-talents / shslmichishige / shsladvancedfrisbee / shslinventor / highschoolfirebreather / shsldrifter / shslsascha / shslorchestralmusician / shslsonicboom / roboticistshsl / shsl-cardgamer / shslouendan / shsl-utaite / shslgenjina / shslmusicalnightmare / otomegamerofficial / shslcrosscountry / shslonemanband / shslriddler / shslmorbidtician / musicandtutors / drwavelength / shslwhisperstodogs / suddenlyyouarefloating / the-shsl-cinematictrio / shsl-vigilante / shslpaint / shsldirect / shslsuketa / shsllnetweaver / shslstoryteller / shslmanipulation / scarsandskirts / churchofpersonality / shsl-damnthatsalotoftalents / shsllasertagplayer / saishutsu / shslpriest / shsladvancers / unknownartistofficial / shslvodka / ayumuandthedespairchildren / shslcrimewriter / shsl-fashion-designer / shsltotalrecall / rotarzt / shsl-magic / shsltrapper / listening-to-despair / shsl-action-crew / daydreamronpa / superhighschoollevel-spy / superdupersukeban / shes-in-the-yakuza / shsl-dweebs / ultimaterobotarm / shslclassrep / shslcon-artist / shsltabletopgamer / petiteperformer / lacrimoso-virtuoso / foreign-harpist / shslufologist / shslnekodelivery / shsloneirologist / shslcourier / shslmmochampion / shslwoodcarver< Disclaimer: List made from accounts that have been active within the past 2 weeks or accounts that I know personally. Some may be closed due to closed AUs or inactive. List in order of most recently followed to first followed. >