fifthrequisite

fifthrequisite.com
แบรนด์ยีนส์ที่น่าสนใจอีกแบรนด์ (เพิ่งค้นพบ555+)

เห็นภาพต่างๆในเว็บแล้วถูกใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน superzaap สยาม ซ.10 นะครับ

http://www.facebook.com/fifthrequisite link FB เพิ่มเติม