fetis fetis

2

today’s warm ups got really elaborate and i accidentally camp swap!au’d?? anyway, here we have: greek!jason and annabeth before the titan war, and roman!piper/percy before they got made praetors. 

………..I can’t believe that an expanded universe novel legitimately throws it’s hat into the whole hutt humanoid fetish discourse and yet here we are:


“It was as if he wanted to show the rest of the galaxy how powerful he was in terms that other species could understand. Dooku didn’t despise that. He felt the faintest pang of pity. It explained the Hutts’ need to flaunt Twi’lek dancers and other glamorous humanoids, so radically, physically different that no Hutt could possibly have found them attractive. They collected them because humanoids coveted them, and so it sent the message clearly: I possess everything you lust after, so I have power over you. It all came from fear. Hutts felt threatened at a subliminal level.”


So here we are folks. Count Dooku and the Hutt Human Fetish Discourse. Thank you and goodnight.

Eren Bülbül 10 yaşında.

Bu toprağın havasını soluyup insanını beğenmeyen sözde sanatçılar benim oyumla çobanın oyu bir mi? der.
Eren şehit olur.
Güzel ülkemin Akademisyen şahsiyetleri terör bildirgesini imzalar
Ömer şehit olur.
Köşe yazarlarımız , ben olsam Ramazanda Türkiye ye saldırırım der .
Halil kantarcı şehit olur .
Yine aydın bir kişilik olan bir zat , Türk milleti aptaldır der ama yine Türk milleti tarafından saygı görür…

Bazı aydın çevreler için halk bilgisizdir.
Hatta ve hatta cahil ve aptaldır.
Bilmezler ki;
O halkın içinde öyle insanlar vardır ki ,
Diplomayla , makamla mevkiyle kazanılamayacak hassalar , erdemler kazanmışlardır da , fark edilmez değerleri kıymetleri.

Bu düsturdan yola çıkarak şöyle bir sözle devam edebiliriz.
Harabat ehlini hor görme Zakir,
Defineye malik ne viranlar var.

Demiş, İbrahim Hakkı hazretleri…

Bu sebebtendir ki; kendini halktan ayrıştırıp çok Aydın ve üstünlük taslayanlar için de Fuzulinin şu dizeleri hatırıma gelir.

Mey biter saki kalır.
Her renk solar haki kalır.
Diploma insanın cehlini alsada,
hamurunda varsa eşeklik baki kalır.

Der Divan edebiyatının ustası.

Üstad Necip Fazıl'ı da rahmetle yad edip anarak ; şu sözlerini de belirtmek isterim .

Elin oğlu okur atomu böler.
Bizimkiler okur milleti böler.

Sözü uzatmaya gerek yok.Lafi söyleyen söylemiş gediğine koymuş.
Bizede hatırlamak ve hatırlatmak düştü, kendi payımıza…

The Lost P!ATD Member

I’ll just stare at you through the bowl

-Phil Lester, Halloween 2015

Well

I always thought bathtubs were too heavy for two

Oh shit I brought up bathtubs…

NOOOOOO

But seriously Phil is the true ∞ member of panic!