fenerbahce sk

13 Ağustos 2012 ‘de Lösemi Teşhisi Konularak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine yatırıldı.İlik Nakline ihtiyaç var !

İstanbul'da İkamet Edenler Çapa Tıp Fakültesi Hastahanesi'ne, Ankara'da ikamet edenler İse İbn-i Sina 'ya giderek “Kemik İliği” için kan vermek istediklerini söyleyip;

Kendilerine verilen formda “Kemik İliği” kutucuğunu işaretleyip, “Ozan Bulduk önceliklidir” notu düşmeleri önem ile rica olunur. (Kan Grubunun önemi yoktur.) Hayatınızdan 10 dakika Feda edip bir genç fidanın tekrardan filizlenmesini sağlayabilirsiniz.