female vladimir

6

||September BPC: Just One More Page|| 5. Country. Russia? Russia.

Birçoğumuz Nadejda Krupskaya’yı yalnızca Vladimir Lenin’in eşi olarak biliriz. Ama Nadejda, aynı zamanda Bolşevik bir devrimciydi ve kendisi de bir politikacıydı. Çarlık Rusyası’nın eğitim anlayışına karşı çikarak başladığı politik hayatında 1929’dan 1939’daki vefatına dek Sovyetler Birliği’nde Eğitim Bakanlığı Yardımcılığı dâhil çeşitli siyasi faaliyetlerde yoğun biçimde yer alırken aynı zamanda eğitim alanında da bazı görevler üstlendi. Devrimden önce, kıta genelindeki çoğu şifreli yapılan ve kod çözme işi gerektiren yazışmaları yürüten, Bolşevik Partinin yayın organı olan İskra grubunda sekreter olarak çalıştı. Görünmeyen mürekkeple şifreli mektuplar yazmak konusunda uzmandi. Devrimden sonra sosyalist eğitim sistemini geliştirdi; hayatını işçi ve köylülere yönelik, herkesin erişebileceği kütüphanelerin açılması gibi çabalarıyla, eğitim imkânlarının ıslahına adadı.