fazle

5

Preparation for Eid e Ghadeer 💐 at the Holy Shrine of Our Beloved Maula e Kainat Ali Ibne Abi Talib (as) ❤️


The pulpit is #Ghadeer, everyone’s chant is Ali (AS),
The words are of Muhammad (SWT),
and the praise is of Ali (AS).

Ali (as) ❤️ Ali (as) ❤️ Maula

Kandiliniz Mübarek Olsun

✍🏼 Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli;
Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

✍🏼 Peygamber Efendimize salât-ü selâmlar getirilmeli;
O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

✍🏼 Kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır; (o geceye ait nakledilen namazlar)

✍🏼 Tefekkürde bulunulmalıdır; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi.

✍🏼 Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı,
şimdinin ve geleceğin ise plân ve programı belirlenmelidir.

✍🏼 Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır.

✍🏼 Bol bol zikir ve evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.

✍🏼 Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmelidir.

✍🏼 Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine dualar etmelidir.

✍🏼 Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmelidir.

✍🏼 Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat ve yaşlı olanlar ziyaret edilip,
sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir.

✍🏼 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli ve manevî iklimlerinde Hakk’a niyazda bulunulmalıdır.

✍🏼 Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli;
iman kardeşliğine ait sadakat yerine getirilmelidir.

✍🏼 Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri tebrik edilmeli; duaları istenmelidir.

✍🏼 Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkünse oruç tutulmalıdır.                        
 BERAAT GECESİNDE NELER YAPILMALIDIR?

🌴Bu gece 100 rekat namaz kılınması tavsiye edilmiştir.
Her rekatta fatihadan sonra 10 ihlas okunur.

🌴100 rekâtı kılamayan, bu gece 12 rekat namaz kılar. Her rekatta Fatiha dan sonra 30 kere İhlas okunur.  

🌴Beraat gecesi sağ gözüne 3 kere, sol gözüne 2 kere sürme çekmek göz rahatsızlığından korunmaya vesile olur.

🌴 Akşam namazından sonra, bir fatiha altı ihlas ile altı rekat namaz kılınır
Her iki rekatın selamından sonra birer Yasin-i Şerif okunur.

👉🏼 Birinci Yasin-i Şerif, ömrüne bereket ve said bir kul olma niyetiyle okunur.

👉🏼 İkinci Yasin-i Şerif, rızkına bereket ve belâları def etmeye vesile kılmak niyetiyle okunur.

👉🏼 Üçüncü Yasin-i Şerif, insanlardan istiğna (muhtaç olmama) ve hüsn-ü hatime (imanla biten güzel bir ölüm) niyetiyle okunur.

👉🏼 Sonunda “Beraat Gecesi Duası” okunur.

                      
 BERAAT DUA'SININ ANLAMI:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın.

Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır:

«Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39)

İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” (Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)

itsallforjannah.tumblr.com
Ways to stop listening to music

Living in a time and place like today, music is always promoted and hard to get away from. Even those who do not wish to hear it do end up listening to it. My only goal here brothers and sisters, is to educate you about Islam’s perspective on music.

Amir ul-Mu’minīn ‘Ali (a.s.) says,“Angels do not even enter a house that has wine, drum, tambourine or a flute. Even the prayers of the inhabitants of this house are unacceptable. They are deprived of Barakat.”

First off, we need to understand that either listening to or making music is a huge sin in Islam. It is reported by Fazl ibn Shazaan from Imam Ali ar-reza (a.s): “And to be engrossed in musical instruments is also a Greater Sin”

“The Sixth Imam (a.s.) has also stated, “The playing of violin promotes the growth of hypocrisy in the heart like water assists the growth of vegetation (algae).”

Sometimes some of us do not completely feel the feeling in Salah, or do not like to hear Qur’an, it is because our minds and hearts have been corrupted by listening to other useless songs etc.

In the Qur’an it states: “Surely, the hearing and the sight and the heart, all of these shall be questioned about that?” (Surah al-‘Isrā’, 17:36) This ayah warns us that we will be questioned about all we hear, every word heard and every song on replay.  By listening to music we are only making it more difficult on ourselves.

It can be hard to get away from something you are addicted to and as they say, “Old habits die hard.” However; with a few simple tips maybe it can help bring us closer to Allah swt.

1)   Listen to acapella

Acapella are songs without instruments. It is considered as the lesser of the two evils. It can help you gradually stay away from music until you completely forget it. Although listening to acapella may not be such a grand deed because you are still listening to something not necessary, it can help you get farther away from instruments.

2)   Replace with Qur’an

Qur’an Alhumdulillah, is such a blessing from Allah SWT, it heals hearts that have hardened and is so beautiful. There are so many reciters from which you can choose. Once you find a reciter that appeals to you, just plug in your headphones and enjoy. You will see a big difference in your character and Iman.You also get blessing for every word you listen to.

3)   Replace with Nasheed

There are a variety of nasheed artists who sing about the Prophet (SAW) and messages of Islam. Although do be careful because some nasheeds also have music in them.

4)   Delete all the songs on your device

Deleting the songs from your ipod or mp3 or whichever device you use will make it easier for you to stay away from because music will be less convenient. It can be hard, but in the end you will be rewarded greatly.

5)   Surround yourself with good friends

Being around people that listen to music will tempt you so much. It will make you want to listen to music and be able to join in on conversations about who’s music video sucked and who’s new songs just came out. Instead, tell your friends to stop listening to music or have a friendly competition on who can stay away from songs the longest.

It may seem like such an impossible task but its possible. Remember restricting yourself from something that you love just because it is displeasing to your Creator and his Messenger (SAW), is also a form of jihad.  In sha Allah we all will get out of the habit of listening to music. May Allah swt guide us and keep us strong, Ameen.

Esma-ül Hüsna Zikir Sayıları ve Zikir Niyetleri

ALLAH günde 66 Her türlü istek, tüm duaların kabul olması

Er- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahrette Allah’ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczeden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan her şeyden korunmak

El- MÜ’MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur

El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek

El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için

El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak

El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

El- BÂRİ’Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

El- MUSAVVİR Tasvir eden, her şeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma

El- KAHHÂR Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için

El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

Er- REZZÂK Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308 Bol rızıklı ömür için

El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için

El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için

El- KÂBID Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zulmünden kurtulmak için

El- BÂSIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

El- HÂFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak

Er- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak

El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek için

Es- SEMİ’ Her şeyi iyi işiten günde 180

El- BASİR Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması için

El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için

El- ADL Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak için

El- LÂTÎF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

El- HABÎR Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için

El- AZİM Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok günde 128 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için

El- KEBİR En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için

El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için

El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için

El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için

El- VASİ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 60849 İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- MECÎD Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için

El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetle irade ve alacaklarını almak için

Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlardayerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için

El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için

El- KAVİY Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- METÎN Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için

El- VELİY Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için

El- HAMİD Ancak kendisine hamd edilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi

El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek her şeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması

El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için

El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için

El- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- HAY Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, her şeyi tutan günde 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur

El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak

El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu için

El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek

El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmak

El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için

El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

El- EVVEL İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için

El- AHİR SON günde 801 Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR Her şeyde görünen aşikar Her meselenin zuhuru için

El- BÂTIN Her şeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için

El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak için

Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için

El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu Kalp huzuru

Er- RAÛF Çok lütüfkar Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez

Zül Celâl-i Ve’l İkrâm Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı için

El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için

El- CÂMİ’ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak için

El- GANİY Çok zengin ve her şeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

El- MÂNİ’ Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için

Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur

En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için

El- BEDİ’ Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah’ın yardımına nail olmak için

El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

Es- SÂBÛR Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için

Sıkıntılı Anınızda Sizi Feraha Çıkaracak Dualar

İçiniz sıkıldığında maddi ve manevi sıkıntı içine girdiğinizde aşağıdaki duaları okuyun.

1-La havle ve la kuvvete illa billah Anlamı: Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur.
2-“HASBİNAllah VE Nİ’MEL VEKİL,VE Nİ’MEL MEVLA, VE Ni’MEN NASİR.” Anlamı:“ Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”
3-“Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.” “ Senden başka ilâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim, muhakkak ki ben zalimlerden oldum”
4-İnşirah Suresi
5-“Ya Zel-celal vel-ikram”
“ Anlamı:Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi Büyüklük, fazl ve kerem sahibi.
6-“HasbiyAllahu lailahe illahu aleyhü tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym”
Anlamı:“Allah’a güvendim (bana yeter)ondan başka ilah yoktur, O vardır, ki bende O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir.
7-Felak ve Nas Sureleri
8-Ayetel Kürsi

anonymous asked:

2 yıla yaklaşık Allaha yönelmeye çalışıyorum ama olmuyor yok yapamıyorum. Hatalarım beni bırakmıyor sürekli nefsime uyuyorum. Ruhen kötüyüm zaten uzun süredir. Geçmişteki hatalarım beni korkutuyor onları bırakamıyorum. Artık Allaha yürüyüp tekrar geri dönmekten yoruldum. Çok saçma olduğunu biliyorum fakat sanki Allaha yönelince bazı şeyleri daha fazla kafama takıyorum. Takıntılarım daha da artıyor

O, günah bağışlayıcı, tevbe kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi Allah'tandır ki O'ndan başka ilâh yoktur. Hem dönüş O'nadır.


Kuranda 50den fazla tevbe edin ayeti varken biz neyin gururunun yapıyoruz? Annemiz bile bizi dövdükten 2 dk sonra annemizin yanına gidiyorsak Allah’ı bırakmak olur mu? ondan daha çok bağışlayan var mı? Ondan daha merhametli var mı? yok, yoksa o halde niye gitmiyoruz ona.

Nur suresi 10. ayeltte “ Eğer Allah'ın size olan fazl-u rahmeti olmasaydı, (durumunuz ne olurdu ?) ve şüphesiz ki Allah tevbeyi çokça kabul eden yegâne hikmet sahibidir.) ”

Allah diyor baştan, “benim merhametim olmadan siz bir hiçsiniz”. her şeyimizi borçlu olduğumuz bir yaradana karşı umudumuzu kaybetmek ne kadar mantıklı? Ondan başka kimsen yokken, onun yerine neyle dolduracaksın? hadi dünyadaki putlarla(para, kadın,şöhret, makam, ya da başka bir şey) peki ya sonra? 2 saniye sonrasının garantisi olmayan dünyada 100 yıl yaşadıktan sonra 101.yıl ne olacak? üniversite sınavını dert edip yıllarca buna çalışıp geleceğimiz için bu kadar telaşlıysak, daha uzun vadedeki geleceğimiz için neden düşünmüyorsun? O zaman o gün bizi kim kurtaracak onun rahmetinden başka? o yüzden 50 kere yere düşsek de 51.kere ayağa kalmaktan pes etmeyen bebek gibi olmalıyız. Bizim dünyaya gelişimiz pes etmek üzerine değil tam tersine 100 kere düşsek de 101.kere ayağa kalkmaya çalışan bebeğin azmi üzerine. O yüzden geldiğimiz zamanları unutmayalım, bize ancak onun yardım edebileceğini bilelim. Ve müslüman ölmek için dua edelim.

Every single second of every single day and night of your life, Allah (swt)’s Rahmat, His Mercy, His Fazl, is coming upon your heart. He is waiting for you to say Labaik. Allah’s attributes are perpetual. It’s not that He has moments of hidayah, He is always Al-Hadi (The Guide). It’s not that He has moments of rahma, He is always Ar-Rahim (The Merciful). When you’re sinning, He’s still with you. When you sin against His command, no matter how lewd and crude a sin you commit, He comes to you as At-Tawab (The Acceptor of Repentance).
—  Shaykh Kamaluddin Ahmed

Akbar Hunting Blackbuck

by La'l & Kesav Khord

India, Mughal, c. 1586 - 1589

Opaque watercolors and gold on paper

This painting by the Mughal court artists La’l and Kesav Khord depicts the Mughal emperor Akbar (r.1556–1605) hunting for black buck using his trained cheetahs. It is an illustration to the Akbarnama (Book of Akbar), commissioned by Akbar as the official chronicle of his reign.

The Akbarnama was written in Persian by Akbar’s court historian and biographer, Abu’l Fazl, between 1590 and 1596, and the V&A’s partial copy of the manuscript is thought to have been illustrated between about 1592 and 1595. This is thought to be the earliest illustrated version of the text, and drew upon the expertise of some of the best royal artists of the time. Many of these are listed by Abu’l Fazl in the third volume of the text, the A’in-i Akbari, and some of these names appear in the V&A illustrations, written in red ink beneath the pictures, showing that this was a royal copy made for Akbar himself. After his death, the manuscript remained in the library of his son Jahangir, from whom it was inherited by Shah Jahan.