falling petal gif

Rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong bạn bỗng tồn tại một người, không là người yêu, cũng chẳng phải là bạn. Chỉ là thỉnh thoảng, khi nghe được một câu chuyện, nhìn thấy một cử chỉ, lại vô tình nhớ đến người đó - như một thói quen!

Dù có còn hay không lưu luyến, cũng chỉ có thể nhắm mắt - mỉm cười nghĩ đến quãng đường cùng nhau đã qua, rồi thật tâm mong sau này người ấy luôn được bình an, hạnh phúc… 

Happy Valentines Day! I made this gif of Paul with rose petals falling around him for today 🌹💕

By hissorihaka:

Poochie pooh made a wonderful discovery… ₍՞◌′ᵕ‵ू◌₎♡

…a pink wonderland outside his window! What a lovely way to start his morning ♡✧( ु•⌄• ) Rinrin didn’t care about getting a bit soaked–it helped the pretty petals fall down! The backyard was so pretty and magical and it stayed that way for a couple of days ( ◜◒◝ )♡

The cherry blossoms love Rinrin as much as he loves them… (▰˘v˘▰)

BONUS: