fagafa

Siapo Samoa by Lainee Fagafa

https://www.facebook.com/laineefagafagraphics
http://laineefagafagraphics.tumblr.com/

Samoa’s 50th Graphic by Lainee Fagafa
https://www.facebook.com/laineefagafagraphics
http://laineefagafagraphics.tumblr.com/

Fresh Off the Boat Logo by Lainee Fagafa
https://www.facebook.com/laineefagafagraphics
http://laineefagafagraphics.tumblr.com/

Go the Manu by Lainee Fagafa
https://www.facebook.com/laineefagafagraphics
http://laineefagafagraphics.tumblr.com/

Shark Sinatra by Lainee Fagafa
https://www.facebook.com/laineefagafagraphics
http://laineefagafagraphics.tumblr.com/

Live Aloha Shirt by Lainee Fagafa

https://www.facebook.com/laineefagafagraphics
http://laineefagafagraphics.tumblr.com/

Samoan Proverb Poster by Lainee Fagafa
https://www.facebook.com/laineefagafagraphics
http://laineefagafagraphics.tumblr.com/

 Samoan & Hawaiian shirts by Lainee Fagafa

https://www.facebook.com/laineefagafagraphics
http://laineefagafagraphics.tumblr.com/

Poly Music Layout by Lainee Fagafa 
http://www.tumblr.com/laineefagafaportfolio
https://www.facebook.com/laineefagafagraphics