expired

flickr

珍惜每一刻時光 bởi Tai
“Cậu sẽ không thể hiểu được đâu.
Hiểu vì sao trời lại xanh.
Và cái nắm tay lại mềm đến vậy. Cũng không hiểu được vì sao tôi khóc.
Khi mùa hè vụt qua. Chúng ta đã từng rất thiết tha.
“Đừng đi nữa.”
Ngày thật dài và đêm trôi qua như một tiếng thở.
Sao không nắm tay tôi chặt hơn?”

-Lynh Miêu-

flickr

Winter everydays by Anton Krasnikov

flickr

Untitled by Ivan Pavlukhin

flickr

Cool streams of white silk rush, eddy, launch foam tufts up & over there the dark ridge ascending. Even the slightest topographical change, a dip or jut or even yes the presence of a human body tho so small may nuance the flow, may twirl & ripple the fabric of a flowing cloud to let marbled gold columns shine thru, so that far below in green valley town the young adventurer looks up at the glint in the sudden wandering sunbeam & wonders - “One day when I’m Big, I’ll climb that marbling light like a ladder into them way-high clouds.”

flickr

Eyes Be Closed by Hayden Williams

flickr

Meiji Shrine, Tokyo by Santi Navarro
Via Flickr:
Hasselblad 503 Cx Distagon 60mm Cf Aerochrome infrared film expired 2011

flickr

Next Time We Meet by Hayden Williams