ex situ

IN SITU NE DEMEKTİR?

“in situ” Latince bir deyiştir ve “yerinde” anlamına gelir. Bilimsel olarak bir olgunun ya da maddenin özgün olarak bulunduğu-işlev gördüğü yerde incelenmesini anlatır.

Arkeolojide bir buluntunun, gündelik yaşamda kullanıldığı yerde ele geçmesi “in situ vaziyette” olarak tanımlanır. Böyle bir buluntu ait olduğu kültüre ait eşsiz bilgiler verir. In situ buluntular kullanıldığı yerde zarar görmeden günümüze kadar gelebilmiş objelerdir.

Arkeolojik buluntuların oldukları yerden başka bir mekana taşınması ise “ex-situ” olarak adlandırılır.

Conservation (cont)

In situ = conservation in natural environment of organism

 • protected areas, national parks, nature reserves
 • protecting habitats
 • restoring damaged areas
 • promoting particular species
 • legal protection of endangered species
 • difficult to control threatening factors of a species

Ex situ = conservation outside natural environment

 • relocation of organisms to safer areas
 • breeding in captivity and reintroducing to wild when organism is strong enough
 • botanic gardens
 • seed banks
 • zoos
 • difficult and expensive to create right environment
 • species might not be able to breed successfully in captivity in new environment

CITES (Conservation on International Trade on Endangered Species):

 • regulating trade in wild animal and plant specimens
 • member countries have made it illegal to kill endangered species
 • conserves species by limiting trade through licensing

Rio Convention on Biodiversity:

 • aims to develop international strategies on conservation of biodiversity
 • provide guidance to governments on hot to conserve biodiversity

EIA (Environmental impact Assessments):

 • assessment of impact a development project might have on environment [e.g. new shopping centre or power station]
 • identifies ways biodiversity could be conserved