eusis

Wawangsalan

Wawangsalan téh nyaéta sisindirananu diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu ditéangan tina bagian eusi. Wangsal téh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi téa. Nilik kana wangunna, wawangsalan téh diwangun ku dua padalisan: sapadalisan sindir, sapadalisan deui eusi.…

View On WordPress

7

De Gigi vom Oberiberg!

Was fürne wunderbare Schii-Schlitteltag!
Nach 2 h verusse sind eusi Kinder total KO gsi jnd hend scho fascht im Reschti gschloofe :-) d laura het skischuel gha und het tatsächlich 2 volli Stund durezoge. Läck bini stolz gsi wosi sogar es paar Kürvli gmacht het ❤️❤️
Es Afängergebiet zum empfehle!

eusis replied to your post: “eusis replied to your post: “pls love me”: UR ASKBOX IS COMFORTABLE…”:

… r u holding a riceball rin please stop abusing riceballs to prove points

THOSE RICEBALLS DESERVED WHAT THEY GOT

holyvirtues replied to your post: “eusis replied to your post: “pls love me”: UR ASKBOX IS COMFORTABLE…”:

or ur dad tbh

go back to being dead u old man

busui replied to your post: “eusis replied to your post: “pls love me”: UR ASKBOX IS COMFORTABLE…”:

or ur other brother w i nk wonk

sorry i dont do lizards

#Fikpon: Nu Liat

NU LIAT

Beres didoaan ku ustad Qodir. Bray, tumpeng dibuka daunna. Saurang -saurang ngalas jeung eusi tumpengna, kayaning endog , daging hayam keureut leutik jeung kumeli.

“Ahamdulillah, kuring dada mentona euy” Ibro ngaharewos.
“Kuring mah endog sapotong” Iman nempas.
Kaciri haraget murak tumpeng teh, perbaikan gizi cenah.
Ngan Ohim guhal-gahel siga ngagegel tulang.
“Gusti paingan liat!”…

View On WordPress