ersatt

Få vill ha miljonärsvisum i Kanada

Bara sex personer har ansökt om miljonärsvisum till Kanada. Det är betydligt färre än vad man räknat med. Visumet ersatte ett investeringsvisum som kritiserats för att det lät rika kineser köpa sig in i landet.

Här byggs det nya Utøya

I år hålls för första gången sommarläger på norska Utøya sedan massakern för fyra år sedan. De gamla husen har ersatts med nya och ett nytt minnesmonument står klart.