erika mikirticheva

youtube

Erika Mikirticheva and Sergei Polunin in excerpts from Swan Lake.