erbil

“Kürdüm, Türkiyeliyim, İsveçliyim, İskandinav’ım, evrenselim.
Hem iki kutsal nehrin, Dicle ve Fırat’ın arasındaki çok kapalı bir
bölgenin yerlisiyim, hem de çok çeşitli kültürler, ülkeler ve diller
arasında, devamlı dolaşan bir dünya vatandaşıyım.”

Mehmed Uzun
Görsel : Kurdish People in traditional Attire, Erbil, 1951.