epson perfection v600

flickr

Pick one! by Aldo Altamirano
Via Flickr:
Yashica 12 - Agfachrome RSX 50 - Epson V600