enkelplats

3

Det är något väldigt utlämnande, närmast förnedrande över de nya sittplatserna i anslutning till järnvägsstationer.

Nyköping och Östersund får verka som avskräckande exempel.

Till råga på allt ska de också fungera som “mötesplats”. Grattis alla röreslsehindrade, eller nåt.