em gif

Thật ra thì mọi chuyện rất giản đơn
 Em vẫn cứ dỗi hờn rồi im tiếng
 Anh cũng quên hết những lời lưu luyến
 Rồi tụi mình bắt đầu lười biếng yêu đương

 Thật ra thì chuyện đó cũng bình thường
 Anh có vạn nẻo đường cần bước tới
 Em có những giấc mơ còn đổi mới
 Rồi tụi mình chẳng màng níu với tin yêu…

 Trích [Thật Ra Thì…]