ellenvd

Ellen Van Daele - onderzoek naar schoonheid en klein geluk

Onderzoek naar de schoonheid en het kleine geluk in dagdagelijkse dingen. 

–> onderzoeken wat hierrond al gedaan is, wat erover gezegd en geschreven is.

–> zeer persoonlijk onderwerp; mensen in mijn omgeving (nog afbakenen wat voor mensen, er een soort van lijn in vinden; bepaalde leeftijd, beroep,…) en vragen wat voor hen het kleine geluk of de schoonheid in het alledaagse leven is.

Resultaten/onderwerpen die uit dit onderzoek voortkomen wil ik (al dan niet) visueel vertalen naar de buitenwereld/het publiek. Ik wil het schone, de schoonheid doen begrijpen en misschien zelfs laten ervaren door het publiek. 

Hoe ik dit ga doen hangt af van het onderwerp, aan de hand van het onderwerp zoek ik het medium/techniek die het best past bij dat onderwerp om het gevoel ofwel te weergeven of wel over te brengen. Dit kan ik niet op voorhand bepalen en moet ik onderzoeken door te testen/uitproberen en buitenstaanders er op voorhand al bij betrekken. Voor bepaalde onderwerpen zal misschien een verhaal, of een filmpje beter passen dan bijvoorbeeld één foto. 

Door een onderzoek te doen naar verschillende media en technieken daag ik mezelf ook uit om deze ervaringen aan te gaan, die ik normaal misschien niet zou aangaan en leer ik hieruit ook veel over mezelf.

Per onderwerp is het de bedoeling dat ik analyseer op welke manier ik dit het best kan overbrengen/vertalen naar buitenstaanders. Ik fungeer als tussenpersoon tussen een klein geluk op zich en het publiek.

Het is in mijn onderzoek misschien ook interessant om de tegenstellingen te plaatsen, om het gevoel nog beter te doen begrijpen. Deze tegenstellingen hangen ook per onderwerp af.

Het is belangrijk om de onderwerpen duidelijk af te bakenen, hiermee is het misschien interessant om het onderzoek eerst zeer breed aan te gaan, en verschillende mensen te ondervragen, om daarna verder in te gaan op één persoon en dien’s klein geluk en kleine schoonheden, van zijn leven, beroep, bestaan.