eiji komatsu

10

The cast of “Bakuman” live action movie

Takeru Sato as Moritaka Mashiro
Kamiki Ryunosuke as Akito Takagi
Shota Sometani as Eiji Nizuma
Nana Komatsu as Miho Azuki
Kenta Kiritani as Shinta Fukuda
Hirofumi Arai as Kazuya Hiramaru
Sarutoki Minagawa as Takuro Nakai
Kankuro Kudo as Taro Kawaguchi
Takayuki Yamada as Akira Hattori
Lily Franky as Sasaki

credit: Bakuman official website