edws

έπειτα από μια ολόκληρη μέρα σπίτι,μια ολόκληρη ημέρα σκέψης..ξέρετε τί κατάλαβα;
είναι όλα επιλογές.
είναι επιλογή μου να σε αγαπήσω.
είναι επιλογή μου να με αγαπήσω.
είναι επιλογή μου να ζήσω με χαμόγελο ή και όχι.
είναι επιλογή μου να πληγωθώ και να πληγώσω.
είναι επιλογή μου να ανεχτώ τα γελοία σχόλιά σου.
είναι επιλογή μου τι θα κάνω τώρα,σε 5 λεπτά,σε 2 ώρες.
είναι επιλογή μου εάν θα σε συγχωρέσω,εάν θα αποδεχτώ εσένα για αυτό που είσαι ή αν θα πάω σε κάτι πιο “στα γούστα μου”.
είναι επιλογή μου εάν θα ακούσω την συμβουλή σου,εάν θα βοηθήσω τον άστεγο,τον μετανάστη.
είναι επιλογή μου τι θα φοράω,πού και πώς θα το φοραω.
είναι επιλογή μου να μην φάω τίποτα ή να φάω και τα πάντα.
είναι επιλογή μου να μιλήσω ή και όχι.
είναι επιλογή μου να γράψω αυτό,να περπατήσω,να δω την φύση.
είναι επιλογή μου εάν θα ζω.
και ναι,αυτή η επιλογή είναι που με χωρίσει από τις καταστάσεις,τους ανθρώπους και ίσως το μέλλον μου.
δύσκολο πράγμα η επιλογή.

anonymous asked:

I really like your fallout meta, so I decided to field this question to you. What do you think Joshua Graham's relationship to women is like? Not like romantically, or even individually. I'm just curious because this is the guy who helped create the legion, a group characterized by their violent misogyny. Is there even anything to discuss? He doesn't say anything specific to a female courier, and I was just curious to what you thought! Thanks for your time!

As much as I like Joshua, his view on women couldn’t have been that good if he willingly participated in the Legion’s system and even governed it. We know for sure that the Joshua we meet in Honest Hearts is different from the Joshua that was Caesar’s first legate. Old habits die hard, but he still changed. So it’s hard to base an opinion about his views on women on his behavior in Honest Hearts alone.

In Honest Hearts, he is a reformed man, one that has returned to the Lord, and so it makes sense to me that he doesn’t make any comments about the Courier’s gender. He is trying to be his version of a good person and the instrument of the Lord - and for that he has to be as similar to the Lord as he can be. No discrimination, love for all, “love the sinner, hate the sin”. And I guess, vengeance is also a part of the Lord he couldn’t help but be drawn to.

The Malpais Legate was different though. Follows-Chalk says that “He was… different. Prouder, yes, but harder, crueler, more driven. Really, I was terrified of him. We all were.” 

Joshua himself says: “ This way lies the path to hell. Edw- Caesar needed me to translate. Translation became giving orders. Giving orders became leading in battle.  Leading in battle became training, punishing, terrorizing. A series of small mistakes before a great fall.”

It seems that Joshua was more prone to violence when he was younger, more ready to take the opportunity to dominate over another human beeing when such an opportunity arised. Whatever his reasons, whatever his backstory was, it seems, it made him want to dominate over other people. Take control. And this is why he so naturally slipped into the whole Legion stuff. The way he describes it, it’s like it happened to him, not the other way around. He was one of the people who made the Legion an empire, and yet it somehow just happened to him. Considering his predisposition, one he still hasn’t lost after all of these years, it makes sense. Again, he was offered an opportunity to dominate, to be violent, and something inside of him clicked and made him the person known as the Malpais Legate.

Domineering over women and the misogyny was probably one of the aspects of it. I don’t know what he thought about them, how he actually saw them, but it seems, dominance and violence is like a drug for Joshua, so maybe it didn’t even matter. Caesar was the one who came up with all this, he was the one who created the structure. And Joshua was by his side, being that other someone we, thankfully, never got to see. Joshua wouldn’t have created the Legion. I don’t think it would have ever occured to him. He doesn’t have Caesar’s ambition, his restlessness, this need to over-compensate, at least not in such a way, his creativity… He could have taken over the Legion after Caesar’s death, but creating all of this himself - no, that’s not him.

I wonder what the Legion would have been under his reign. I feel like things would have been different. With Lanius as the next Caesar, we can be sure that the Legion is going to stubbornly continue to swallow new lands. Lanius  just does as he has learned. Joshua’s case is different… I’m not sure he’d continue Caesar’s march across the American South.

Joshua leaning so much to violence must have been a very important thing during his early years. You must remember that he was living in a very religious micro-society. These societies tend to be very constrictive. More than that, freedom of thought is not necessarily given. Try to be angry in a society that condemns any form of anger or aggression - even if you are right to be angry, even if you have reasons. You can’t, not really. Get over it, love the sinner and hate the sin. Suppress your anger. Thing is, if you do, you may find yourself growing angrier and angrier with every waking hour. 

Maybe this is why Joshua took on the job of a translater and went wandering, far away from his family. Maybe this is why he tries so hard to understand his anger as the Lord’s anger. Because this would give him permission to be angry, this would excuse his emotions, this would make them actually valid. Maybe this is what has been driving Joshua all his life. In part, driving him crazy all these years…

2

Emma Duval Appreciation Week
day four | favorite underrated moment 

N: I don’t understand. Who would kill her? I need to know.

E: Yeah. So do I.

(Love Is Just) The Tip of the Iceberg

Chapter 2: A Warming Up Period

“It can wait until the morning, you’re staying here.”

Oswald’s assessment of Edward may have been a tad pessimistic. Edward is remembering, and it’s not pleasant.


Things start to turn around here, and Oswald begins to reap the benefits of his honestly. Still no beta. Warnings in this chapter for night terrors, vomiting, and discussion of child abuse (physical and emotional). 4k. SFW. Whole work will be 23k and NSFW. Chapter 2/6.


He plans to pull an all-nighter, or at least however long it would be until Edward woke. Edward normally slept little, or at least he had in the time Oswald had known him, and he had technically been sleeping for quite some time. Oswald wasn’t sure what stage, something about delta waves… it wasn’t his area of expertise. All he’s certain of is that he is going to spend the night with a good book and a handgun on the pillow next to him. He settles in, stripping to his underwear. He retrieves a robe from the bathroom to have close at hand, and gets into bed. Now all he must do is call Ivy.

“Hello!” Ivy calls down the line, “How’d it go?”

“He didn’t try to kill me,” Oswald says, “So that’s something. Where’s Harley?”

“Late night roller-derby, she likes it better because of the lights,” Ivy says. “Did you need her?”

“No, just wondering.” A small blessing. He didn’t want anyone knowing what state Edward was in unless they absolutely had to. That included Victor (seeing as it was his experiment, after all) and Ivy (because he trusted her and could talk to her about things Victor would not be able to handle delicately).

“I told him everything, Ivy.” There’s a prolonged silence, and then—

“So… you lied?” Oswald makes an indignant noise.

“No! I told him what happened and he needed to sleep on it, that’s all.”

“So, I should definitely come over,” she says, a knife’s edge of danger in her tone.

“That won’t be necessary, Ivy. He’s weak and unarmed. Edward has no allies, no resources, and nowhere to go. He’s every bit as trapped as he used to be,” Oswald tells her. Well, unless Edward decided to depart peacefully. In which case, he intends to give Edward a small loan to get him started. He’d get eaten alive on the street. Too pretty.

Keep reading

anonymous asked:

Okay but like I think what gets me the most about antis using the brother line to shout incest at shippers even when they acknowledge they might not be related isn't really, like... The usage of the word so much, just cause yeah incest is traditionally about blood-related characters and people, but I feel like it could extend to idk foster and adoptive family and such?? At the very least it's a grey area. But regardless it's just... 1/?

The lack of awareness that Sh!ro/Ke!th are probably with foster siblings or related by blood (fanon =/= canon thing) but also the fact that m/f (or implied/explicitly straight) relationships in media who have this “familial bond to lovers” trope going on never seem to get this treatment??? Like K@t@ang and Edw!n didn’t are p popular on this sight, hell E/d was p much W!nry’s foster brother, but people love it??? 2/?

And not only that, but recently I read this manga that I really loved but didn’t expect romance in at all. Why??? Cause the theme up to a certain point had been overly familial, with (romantic) love being this triggering topic for mc. And even a character who mc either saw as a surrogate mother or an older sister was like “oh I’m not worried. I doubt he’d fall back and start feeling romantic love (towards a younger sister)”. 4/? (I think, might have lost count, on mobile)

———————-

Legit do y'all remember fucking twilight like all those damn vampire kids were all foster brothers and sisters and they were all fucking one another and nobody rlly batted an eye at that being a thing bc it was all het yet Keith says once ‘you’re like a brother to me’ and everyone’s straight up ‘incest!!! they’re brothers!!!!’ like who would say 'you’re like a brother to me’ to their actual brother they’d be like ya that’s bc I am your brother you complete spoon I mean I don’t have any siblings but that deadass would be weird as shit to say to your actual brother