edits:tnn

Có những khoảnh khắc ta ngỡ mình đã quên
Ai ngờ đâu bùng lên thành nỗi nhớ
da diết, cồn cào!
Người cũ xa đi, bóng để lại in dài
Ta bấu víu để nâng niu.

Có những nỗi nhớ mãi chỉ là nỗi nhớ đến sau, nhưng về trước
Ta chẳng để ai đi qua tượng đài yêu, dù cũ kĩ
Cho dù có thấy yêu thương - cũng không là mãnh liệt
thiết tha hay cuồng dại!