edits:jack

youtube

Samurai Jack - XCIV (Sneak Peek)

Here’s a sneak peek for tomorrow’s new Samurai Jack episode!

it͢'̧s̨ ̷g̨ood ͝to̵ ͢be b͞ack҉.
( antisepticeye )
 it͢'̧s̨ ̷g̨ood ͝to̵ ͢be b͞ack҉.

once ̴ag͏ain,̶, i ҉f̵ìn̷d͟ ͢dark̨ ͢i̴s s͠te͟ali̶n͜g̴ ̕th͞e sho̵w fr̶o͜m m͠e̢.M҉Y̴.͠ SHO̢W.̀ ́WHI͜C͏H I͏S̢ RIG҉HT͏FU̕LL̛Y MINE.
,̡,͜ ̷but d̵on't͏ f̢r̀et. im ̵s̛ti͡l̛l ͟h͝eré, ̨a͡ś al͠ways.̡ i̢ ͝p̶r̛o͠mi͟se ̵t͘o̶ ha͝ve ҉p͟la̷ns in ̀store͞ fo͝r͠ áll̕ thos͝e͘ ̕wh͘o h̡ave for̡g͟ott̕en,͜, ̕o͠r rath́er̕,̕,̡ ͟háve̴ bet҉ra͢ye͡d̛ me͝.̛
d́o̢ y̕o͡u t̨hi͝nk̴ jo̸in҉i̧ng͡ h͡is si͝d͠e i͘s͏n’t ́punish͏abl͠e?͘ ͡,, y͟o̧u͝ ͏p͘o͏or̸ cr̵èature͡s,͢, yo͞u thi͜nk̕ śo ͟h̷i͟gh͞ly ̢of̴ ̛yo͘urs͘elf̨ ̕a̵s͜ to̡ ͟hi͢d̀e͝ yo͟u͢r͏ ̵fe͜a͞r̀. ̵i͡ c̨ań ͢p̕r͢a҉cti҉ca͝ll͝y ̵t͟as̢t̢e it͝.̧ ̀
̴

͡,,́ ̕k͘eèp͏ ̴t̷his ̛áll͜ ͘in m̛in͠d ̷my ̴ado͘ŕable ͟li͘tt̢l̷e͟ ̷fans,͝,̷ ͟t̨h̡at ̧if̸ you ͠d͠o st̴ep҉ ͜out̴ o͢f l̢i̷n͝e͞,, ͢

THE̷ ̛C͠O͏N̢SEQ̕UEN̡CES̢ ̛ÁRE̷ ̀P̴E̴RḾĄN̸EN͏T. ̸

Confession:  i’m replaying mass effect 2 right now and i got to the part where jack and miranda fight after their loyalty missions. i was given the paragon option to settle it but i decided to side with jack anyway, even if that means losing miranda’s loyalty, because i feel like it’s the most “paragon” thing to do. after all that jack’s been through, i could not stand there and let miranda treat her like shit