edits:gaara

8

Source::  Naruto                                                                                                        Gaara                                                                                                        Obito Uchiha                                                                                          Itachi                                                                                                          Sasuke                                                                                                      Orochimaru                                                                                             Yamato                                                                                                     Genma