edit:tk

Bất chấp yêu, cố chấp yêu. Rốt cuộc cả hai nhận ra ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Có phải tình yêu chưa đủ lớn nên không thể đánh đổi lấy hạnh phúc?