edit:tc

ABD ve Türk sermaye devletinin Cerablus seferi üzerine

En dolaysız ve özet bir anlatımla bu operasyon, başka hedeflerinin yanında, esas olarak, hep birlikte YPG’nin ve onun şahsında Kürtlerin yolunu kesme amaçlı bir operasyondur. Hedef dosdoğru Kürtlerin çoğalan kazanımlarıdır, somut olarak da Rojava özerk oluşumudur.

Türk sermaye devleti, ABD’nin yönetimindeki Minbic operasyonu için, bazı sıkıntılar yaşansa da sonuçta ikna edilmişti. Daha o zaman, ABD’nin sermaye devletine operasyonun sınırlarına, daha açık bir anlatımla, YPG ile nereye kadar gidileceğine dair sözler verdiği dillendirilmişti. Daha inandırıcı ve ikna edici olsun diye, YPG’nin kendisini dinlemeyip yeni yerlere sızması durumunda buna izin vermeyeceğini de sermaye devletine teminat olarak vermişti.

ABD, Türk sermaye devletinin IŞİD’e daha açık bir tavır alması ve IŞİD’e karşı mücadele konusunda koalisyon güçlerine daha inandırıcı katkılar yapması durumunda, IŞİD’e karşı mücadele yalanı ile Suriye’ye tümüyle korsanca ve işgalci bir yeni güç olarak giriş yapabileceğini de kulağına fısıldamıştı. Bunun günü bekleniyordu ve o gün geldi.

ABD ve koalisyon güçleri ile şamar oğlanı Türk sermaye devleti Cerablus seferini başlattılar. Bu operasyonun, tam da Minbic operasyonun sona erdiği ve Minbic’in IŞİD’den tümüyle arındırıldığı bir sırada yapılmış olması bile tek başına manidardır.

En dolaysız ve özet bir anlatımla bu operasyon, başka hedeflerinin yanında, esas olarak, hep birlikte YPG’nin ve onun şahsında Kürtlerin yolunu kesme amaçlı bir operasyondur. Hedef dosdoğru Kürtlerin çoğalan kazanımlarıdır, somut olarak da Rojava özerk oluşumudur. Özellikle Türk sermaye devleti için anlamı budur. Ne yapılıp edilip Kürtlerin bu coğrafyadaki önlenemez ilerlemesi, güçlenmesi, büyümesi, prestijini arttırması, uluslararası platformlarda muhatap alınması ve meşrulaşması engellenmek istenmektedir. Zira bu oluşum ilk andan itibaren Kürt hareketine olumlu yönde hep kayda değer bir itilim kazandırdı. Kürtler için esin kaynağı oldu. Bir dönem Güney Kürdistan bu rolü oynamıştı. Rojava ise doğrudan PKK’nin çizgisinde bir mücadelenin ürünü ve eseriydi. Haliyle, hem Türk sermaye devleti ve hem de efendileri emperyalistler için çok daha büyük bir tehlikeydi.

Cerablus seferinde ABD’nin rolü, amacı ve hedefleri

Türk sermaye devleti saldırıyı kendi başına yapmamıştır. ABD ve koalisyon güçleri ile birliktedir. Onlara tabi olarak hareket ediyor. Bu nedenledir ki, ABD ve koalisyon güçlerini kullanma durumu yoktur. Kaldı ki ABD kendisini kullandırmaz. Tersine, ABD yıllardır Türk sermaye devletini kullanmaktadır.

ABD ta G20 zirvesi sırasında ve onun adına bizzat J. Kerry, günü geldiğinde Türk sermaye devleti ile birlikte Cerablus’a dönük bir operasyon yapabileceklerini açıklamıştı. O zaman koşullar henüz oluşmamıştı. Sermaye devleti hala IŞİD ile içli dışlıydı ve açık tavır almıyordu. ABD ve koalisyona bu hususta güven vermiyordu. En önemlisi de bu aşamada ABD için önemli taktik bir müttefik olan, icraatlarıyla da çok yararlı olan YPG takıntısı ve korkusu vardı Türk sermaye devletinin.

Şimdi koşullar bir parça farklılaştı. YPG ha bire güçleniyor. Kürt hareketi daha etkin bir konum kazanıyor. Giderek denetlenemez bir güce dönüşüyor. IŞİD epeyce hırpalandı. Sıkıştırılıp daha etkisiz hale getirildi. IŞİD’e karşı mücadele yine öncelikli olmalıdır. Bu bahaneye, daha doğrusu aşağılık yalana her şeye rağmen hala ihtiyaç var zira. Ama Kürt hareketine ve bu arada da YPG’ye de bir dur demek gerekiyordu. ABD, üstelik de bağımsız bir iradenin mahsulü olan bir Rojava istemiyor. Kendisinden öte sonuçları olduğunu ve olacağını düşünüyor. Sözgelimi ilk elden Kuzey Kürdistan’daki benzer eğilim ve girişimleri tetikleyeceğini biliyor. Daha da önemlisi, şimdiden çeşitli zamanlarda ve çeşitli vesilelerle dillendirilen Bağımsız ve Birleşik Kürdistan fikrine ek bir ivme kazandıracağının da farkındadır. Bu ise hem emperyalistler ve hem de işbirlikçisi devletler için çok daha büyük bir tehdit ve tehlike olacaktır. Tez elden bu gidişata dur denmeliydi. Cerablus seferinin en önemli amaçlarından biri de budur. En yalın anlatımla Kürt hareketine bir ayar verme harekatıdır.

ABD’nin önemli bir diğer amacı da şudur: ABD yanına koalisyonun diğer güçlerini ve şamar oğlanı Türk sermaye devletini de almış olarak ve bu operasyon vesilesiyle nihayet Suriye’ye doğrudan bir giriş yapmıştır. Rusya ve Suriye’nin, akabinde İran’ın buna tepkilerinin ne olacağı bir yana, ABD bu hamlesi ile ciddi bir sonuç alırsa eğer, boşaltacakları alana kendi eseri cihatçı çeteleri yerleştirecektir. Böylece onun da Suriye’de kendisine ait bir mevzisi olacaktır. Ve dahası da buraya tutunup, zaman içinde kalıcı olmanın yoluna bakacaktır. Bu çok kirli bir yol olsa da… Ve nihayet, ABD’nin ne yapıp edip Suriye’de Rusya ile bir denge yaratma hedefi vardı. Cihatçı çeteleri kullanarak ve IŞİD’e karşı mücadele aşağılık yalanına sımsıkı sarılarak şimdi bu hedefini de gerçekleştirmek istiyor. Ve ek olarak, yanında işbirlikçisi Türk sermaye devletini de Suriye’ye taşıyor. En azından ona yol açıyor.

Sonuç yerine

ABD’de, koalisyonun diğer güçleri de, Türk sermaye devleti de tümüyle kirli, kanlı ve karanlık amaçlarla Cerablus seferini başlatmışlardır. ABD’nin de, en başta Fransa olmak üzere emperyalist koalisyonun diğer üyelerinin de IŞİD’e karşı mücadele nedeniyle bölgede oldukları, bu operasyonun temel amacının da IŞİD’i bitirmek olduğu tümüyle aşağılık bir yalandır. Türk sermaye devletinin IŞİD karşıt bir tutuma nihayet geldiği ise çok daha dipsiz bir yalandır. Onun IŞİD’le içli dışlı olma durumu devam etmektedir. Gaziantep katliamı tek başına buna örnektir. Bu katliamın tam da Cerablus seferinin kararlaştırıldığı sırada gerçekleştirilmesi oldukça manidardır. Muhtemelen Türk sermaye devletinin bundan haberi vardır. Bombanın pimini tutan diğer el de Türk sermaye devletidir.

Çok dikkate değer bir gelişme de ABD başkan yardımcısı J. Biden ile Güney Kürdistan federe devleti başkanı Mesut Barzani’nin tam da Cerablus seferinin başlatılacağı zaman ve aynı anda Ankara’ya gelişleri oldu. Hiç kuşkusuz bu ziyaretlerin bu sırada ve aynı anda olması tesadüfü değildir. Hangi gerekçe ileri sürülürse sürülsün, hangi mizansen içinde sunulursa sunulsun, kesinlikle haberli geldiler ve amaç aynıdır. Karanlık ofiste neler konuşacaklar tam olarak bilinemez. Ancak, konuşulanın bölgedeki gelişmeler ve somut olarak da son Minbic ve şimdi de Cerablus operasyonları olduğu tartışmasızdır.

Ortak korkuları var. PKK ve İran ve Rojava’daki Kürt hareketinin büyümesi, etkin konum kazanması, öne çıkması ve zaman içinde uluslararası platformlarda muhatap kabul edilmesi Barzani’nin de en büyük korkusudur, kabusudur. Barzani hem de koşarak Ankara’ya gelmiştir. Efendisi J. Biden’dan ve Türk sermaye devletinden bu gidişata dur demek üzere, duruma müdahale etmelerini istiyor. Bir kez daha ihaneti oynuyor.

J. Biden’ın bu operasyon vesilesiyle ele alacağı başka şeyler var kuşkusuz. Ama bir amacı da, Türk sermaye devletinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki kırgınlığını gidermek, teskin edici laflar eşliğinde gönlünü almaktır. Türk sermaye devleti buna dahi muhtaçtır.

The moments where I watch him from afar are the moments where he completely steals my heart all over again. When I can see him unintentionally run his fingers through his hair and lick his lips. His body language when he’s talking to people and the look he gets on his face when he’s trying to solve a problem. The moments where he doesn’t look at me are both the worst and the best. I get to look at my love and he doesn’t even notice. He doesn’t know I want him to notice. Even I don’t know I want him to notice.

True Crime blog aesthetic: kurt cobain, suicide, cocaine, heavy drugs, daddy kinks, gore, glitchy edits, weird blurry grunge aesthetic pictures, smoking, sex, guns, knives sitting on objects, knives caressing a hot chicks pussy, a hot chick licking a gun sexually, marilyn manson

Jeffrey Dahmer in his trial cell

Guards kept watch on him [Jeffrey Dahmer] twenty-four hours a day. There were three looking at him as he urinated (and laughing as well), and the lights in his cell was kept permanently switched on. Flashlights were regularly  trained on his face when he tried to sleep. One day he sharpened his toothbrush in protest against what he thought unreasonable treatment, and he had in consequence to sleep on the concrete floor in his underwear.

youtube

I am not a Serial Killer

The movie follows 15-year-old John Wayne Cleaver, a diagnosed sociopath who lives above a mortuary owned by his mother. He fears that he is “fated” to become a serial killer, and so lives by a set of rules designed to keep his homicidal impulses in check. His careful regime of self-denial is threatened when he becomes ensnared in a serial murder case in which he senses a connection with the killer.       

The upcoming movie is based on the I Am Not A Serial Killer 2009 thriller novel written by Dan Wells. It is the first installment in the John Wayne Cleaver trilogy.

Wells has stated that he wrote the book with himself as the target audience and that although “a teenager protagonist means the book is [young adult]”, the book “is ‘adult’ enough that different markets are treating it very differently: in the UK it’s a YA horror, in Germany it’s an adult thriller, and in the US it’s being marketed to both audiences.”

6 truths about loving your teacher

1. You will never “get over” them. Don’t waste your time trying. When you see an advertisement for mountain bikes, you will think of him. When you run out of creamer at 7:45, and have to drink your coffee black, you will think of her. Their influence on your life and growth as a person will not easily be forgotten. This is okay.

2. When you graduate, or move to another grade, the loss of them will cause you to experience a grief reaction. This is completely normal. You may never cry at all, or spend months crying non-stop. You may feel nothing, or feel completely disoriented by grief. It will be easy to harbor jealousy toward their new students, especially if your teacher was particularly flirtatious or charming. Don’t let it consume you. Think of you and them. If you let bitterness in, it will only eat away at the fondest memories of your relationship.

3. Time is so precious. You will be tempted to mark down every day of summer/winter/spring break to feel closer to them, but don’t. You must remember that every day is a day closer to graduation. Cherish the weekends, the summer daydreams in the park. Know that even though they are not with you, that you can always “come home” to them at school. It’s worth waiting for, I promise. Six years from now, you will think of the hallways, your favorite lunch spot, even the math class you couldn’t wait to get out of, and long to go back just to be closer to them. The last thing you want to do is regret wishing the days away when the days were all you had.

4. You will see their faults…and love them anyway. Something will change when you move from “crush” to “love”. You will start to notice that she retaliates against emotional vulnerability, or that he sometimes uses your attention as a way of boosting his ego. They are human; it is okay to still think of them as your hero.

5. Grief will become a reality. I’m only saying this again because it will be a while until everything makes sense. Hold on.

6. It is worth it. You may never date him, because he may already have a family, or you may never get to kiss her like you imagined. You will become a better writer, a stronger leader, athlete, or thinker, though. They are a teacher, and that is the kind of impact a good teacher has on a kid’s life. Even though there might be awkward hellos in the hallway, or a strained goodbye that leaves you feeling incomplete, you will gain so much from loving them.

Today it took everything within me not to go up to him and grab that jawline that drives me absolutely insane and finally press his lips to mine. After 11 months and 13 days I can finally breathe and admit to myself that he is someone I forever want in my life.
—  An excerpt from my journal the day I realized I love him. - daddygotmelike