edit desu

10

J e s u s & D a r y l

~ Badass  b o y f r i e n d s  with knowledge of  f l o w e r s  and  k i l l i n g


(Not my gifs, just the one with Jesus saying “It’s settled”)